Projekti

Javni rad - 2018. godina

  • Broj pregleda: 1646

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije u periodu od kraja maja do septembra 2018. godine realizuje Javni rad preko Nacionalne službe za zapošljavanje pod nazivom: "Osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz proces rada i profesionalnog osposobljavanja". Ove godine su angažovana dva lica sa invaliditetom naposlovima vođenja evidencije članstva i poslovima koji su usmereni unapređenju kulturne delatnosti Saveza (izrada tekstova, uređenje sajta, publikacija).

Realizacijom ovog projekta, Savez za CDP Srbije teži efikasnijoj profesionalnoj i socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom. Doprinos Saveza se ogleda u unapređenju mogućnosti da osobe sa invaliditetom dobiju jednake šanse kao i ostali članovi društva, da iskažu svoja veštine, znanja, da se adekvatno validiraju i podstaknu njihovi potencijali i postignuća, a sve to u jednom prihvatajućem, podržavajućem okruženju. Podstiče se aktivna uloga angažovanih lica, a najviše ona koja se tiče komunikacije i ostvarivanja saradnje sa predstavnicima naših lokalnih partnera, spoljnih saradnika, različitih institucija.