Projekti

Javni rad - 2019. godina

  • Broj pregleda: 1318

Savez za CDP Srbije preko Javnog rada pod nazivom "Osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz proces rada i profesionalnog osposobljavanja", u 2019. godini angažuje tri osobe sa invaliditetom.

Ova lica su angažovana u periodu od početka juna do kraja septembra na poslovima u vezi sa izdavanjem časopisa "PreOkret", kao i na poslovima komunikacije sa članovima i organizacijama, ažuriranja baza članstva. Angažovana lica se bave slanjem obaveštenja, razmenom informacija sa predstavnicima organizacija- članica Saveza za CDP, saradnicima, učestvuju u projektima i redovnim aktivnostima iz oblasti kulture, ali i drugih oblasti rada Saveza.

Kroz ovaj projekat se teži obezbeđenju i unapređenju transparentnosti i dostupnosti informacija osobama sa invaliditetom. Savez za CDP Srbije daje doprinos prevazilaženju informativnih barijera i podsticanju aktivne uloge i participacije osoba sa invaliditetom u vezi značajnih pitanja iz različitih oblasti života.

Ovaj Javni rad ima za cilj unapređenje mogućnosti da osobe sa invaliditetom dobiju jednake šanse kao i ostali članovi društva, da iskažu svoja znanja, veštine, dodatno razviju sposobnosti u adekvatnom okruženju, kroz timski rad i prijatnu radnu atmosferu. Kroz ovaj vid radnog angažovanja omogućava se efikasnija profesionalna i socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom.