Projekti

Adaptacija prostorija SCDPS - 2021. godina

  • Broj pregleda: 352

Savez za cerebralnu i  dečiju paralizu Srbije je realizovao ovaj projekat od 01.05.2021. do 31.12.2021. Cilj je bio unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kroz adaptaciju i poboljšanje pristupačnosti, tehničkih uslova i kapaciteta Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije, a radi obezbeđenja kontinuiteta u realizaciji neposrednih aktivnosti sa organizacijama i članstvom.

Takođe ovim projektom unapredili smo informatičke pristupačnosti i prilagođenosti rada stručne službe Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije tako da odgovara potrebama osobama sa invaliditetom.

Borba protiv diskriminacije i predrasuda kroz povećanje pristupačnosti za osobe sa cerebralnom i dečijom paralizom, podrazumeva i prevazilaženje izolovanosti, isključenosti, a sasvim sigurno i veći stepen socijalne inkluzije.

Ovim projektom učvršćena je saradnja sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, kao i među članicama saveza, ali i institucijama koje se bave problematikom osoba sa invaliditetom.