Projekti

Javni rad - 2021. godina

  • Broj pregleda: 376

Savez za CDP Srbije je u toku 2021. realizovao projekat ,,Osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz proces rada i profesionalno osposobljavanje “ koji je odobren na konkursu Nacionalne službe za zapošljavanje kroz Javne radove.

Javni rad je trajao 4 meseca. U okviru ovog javnog rada su angažovane 3 osobe radnim danima u trajanju od 40 sati nedeljno.

Angažovana lica su najviše komunicirala telefonskim putem, kao i putem mejla sa predstavnicima organizacija - članica i članovima. Takođe, angažovana lica realizovala su i aktivnosti koje se tiču ažuriranja baze podataka o članovima. Radili su i na pregledu sajta, ažuriranju sadržaja na društvenim mrežama, izmenama materijala i osmišljavanju sadržaja koji je važno da postoje na sajtu Saveza ili u časopisu koji Savez izdaje.

Bavili su se i tekućim poslovima važnim za svakodnevno funkcionisanje Saveza: priprema pošte, vođenje delovodnika, odlazak u poštu ili banku, podrška oko vođenja i pripreme, sređivanje raznolike dokumentacije Saveza, priprema promotivnog materijala i sadržaja Saveza.

Ovaj Javni rad predstavlja doprinos Saveza unapređenju mogućnosti da osobe sa invaliditetom dobiju jednake šanse kao i ostali članovi društva, da iskažu svoja znanja, veštine, dodatno razviju sposobnosti u adekvatnom okruženju, kroz timski rad i prijatnu radnu atmosferu. Kroz ovaj vid radnog angažovanja omogućava se efikasnija profesionalna i socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom. Time osoba sa invaliditetom postaje korisniji član društva i iz pasivne pozicije izdržavanog lica postaje osoba koja može da se obuhvatnije stara o sebi i svojoj porodici.

 

Aktivnosti su realizovane uz poštovanje svih mera bezbednosti i prevencije širenja pandemije.