Projekti

Jačanje kapaciteta organizacija članica Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu za pružanje podrške svojim članovima

  • Broj pregleda: 663

Savez za CDP Srbije je u toku 2016. realizovao projekat pod nazivom: "Jačanje kapaciteta organizacija članica Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu za pružanje podrške svojim članovima u okviru psiho-socijalnog, savetodavno-terapijskog, pravnog konteksta".

Realizaciju projekta je omogućilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja- Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom. Bio je posvećen osnaživanju članova i predstavnika načih Društava, njihovih porodica kroz organizovanu i osmišljenu psiho- socijalnu, savetodavno- terapijsku i pravnu podršku, a okviru susreta stručne službe Saveza, predstavnika lokalnih organizacija,članova i spoljnih saradnika. Organizovane su edukativne i radionice psiho- socijalne podrške na različite teme i prepoznate su kao prilika da se učesnici razmene pozitivna iskustva, diskutuju i motivišu uspesima, ali i otvoreno razgovaraju o teškoćama i izazovima s kojima se suočavaju u životu i radu. Reionalna okupljana su realizovana u Smederevu, Svilajncu, Nišu, Novom Sadu, Šapcu, Subotici,Kragujevcu, Jagodini, a njima su prisustvovali članovi i predstavnici organizacija iz cele Srbije.

Svaki susret je imao dva dela. Prvi je bio posvećen razmeni predstavnika lokalnih organizacija o načinima rada, potrebama, teškoćama, planovima, modelima za unapređenje rada; diskutovalo se o nejasnoćama, tragalo za odgovorima na pitanja iz oblasti socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja. Drugi deo je organizovan u vidu radionica psiho- socijalne podrške koje je vodila Srbijanka Andrejić, porodična terapeutkinja sa višegodišnjim iskustvom u radu sa osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama. Teme tih radionica su bile: "Porodica- moja podrška", "Da mogu", "Porodični odnosi- kakve imamo i kakve bi želeli da imamo" i dr.

Na osnovu odziva i učešća tj. zainteresovanosti učesnika, potvrđeno je koliko su aktivnosti, poput; savetovanja, edukacije, motivisanja, usmeravanja, razmene važne i mogu voditi pozitivnim promenama u funkcionisanju pojedinaca i porodice, organizacija za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.