Projekti

Sprovođenje Javnih radova

  • Broj pregleda: 741

U periodu od maja do septembra 2016. godine, Savez za CDP Srbije realizovao dva Javna rada preko Nacionalne službe za zapošljavanje. "Personalni asistenti za osobe sa cerebralnom paralizom" je projekat koji je realizovan u cilju povećanja stepena samostalnosti osoba sa invaliditetom.

Savez za CDP Srbije je težio da svojim članovima stvori uslove za:

  • aktivno i ravnopravno učešće u svim sferama društvenog života
  • olakšanje procesa studiranja i rada
  • potpuniju participaciju u društvenim odlukama i procesima.

Angažovano je pet personalnih asistenata za podršku mladima iz unutrašnjosti koji studiraju ili rade u Beogradu.

Drugi Javni rad je nosio naziv "Osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz proces rada i profesionalnog osposobljavanja" i sproveden je u cilju obezbeđenja mogućnosti za radno angažovanje četiri osobe sa invaliditetom. Ovo je bila prilika da četiri osobe sa invaliditetom aktivno učestvuju i angažuju se u obavljanju svakodnevnih poslova i programskih aktivnosti Stručne službe. Realizacijom ovog Javnog rada, Savez je težio da podstakne uključenost osoba sa invaliditetom u oblast rada što je imalo uticaj i na unapređenje kvaliteta rada samog Saveza, kao i razvijanje atmosfere tolerancije, saradnje i socijalne osetlјivosti u lokalnoj, radnoj i društvenoj sredini.