Projekti

Časopis "PreOKRET" - 2014, 2016, 2018, 2019. godina

  • Broj pregleda: 1679

Savez za CDP Srbije ima dugu tradiciju izdavanja časopisa "PreOKRET" i početak se vezuje se za period osamdesetih godina prošlog veka, kada su načinjeni prvi koraci u izdavaštvu. Kako su godine prolazile, uložen je napor ka unapređenju standarda časopisa, kako u tehničkom, tako i tekstualnom smislu. Časopis je nakon kraće pause, izdat ponovo u 2014. godini u četiri broja, pa u 2016. godini u dva dvobroja, u tiražu od 1500 primeraka.Tradicija je nastavljena i u 2018. i 2019. godini.

Cilj projekta je podsticanje socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom kroz njihovo aktivno učešće u osmišljavanju i realizaciji projekta "PreOKRET". Časopis je bio podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja na Konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom, a zatim i od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalne pitanja tj. Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, a preko Stalno otvorenog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Savez za CDP Srbije teži obezbeđenju kontinuiteta u oglašavanju osoba sa invaliditetom i komunikaciji sa širom javnosti kroz štampani i elektronski medij kako bi se potrebe, postignuća i problemi osoba sa invaliditetom/osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom učinili transparentnim široj javnosti. Krajnji produkt projektnih aktivnosti jesu štampana i elektronska izdanja časopisa "PreOKRET" i to, dva dvobroja u toku godine.

Projektni tim čine osobe sa cerebralnom paralizom ili roditelji dece sa cerebralnom paralizom. Oni se mogu pohvaliti bogatim iskustvom i neumornim entuzijazmom, ne samo u ovoj oblasti, već i u drugim oblastima unapređenja kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Materijal sadržan u časopisu promoviše uspehe, aktivnosti i rad članova i organizacija širom Srbije. Časopis obiluje i inovativnim sadržajima, naročito onima koji se tiču pojašnjenja načina za ostvarivanje pojedinih prava, procedura, pojmova iz oblasti invalidnosti, kao i novih tendencija iz oblasti rehabilitacije osoba sa cerebralnom paralizom. Participacija predstavnika društava, osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom kao članova redakcije, učešće značajanog broja naših organizacija koje su slale tekstove o svojim aktivnostima- sve to dorinosi da se i postignuća pojedinaca i rad organizacija učine transparentnijim široj javnosti.

Kreativnost i motivisanost naših članova za pripremu sadržaja časopisa je velika, a ishodi ukazuju da je ima značajan doprinos i uticaj na unapređenje međusobne povezanosti i komunikacije, razmene između članova i organizacija, kao i na unapređenje uočljivosti rada i uspeha pojedinaca i grupa, organizacija.