Projekti

Savetodavno – terapijske usluge namenjene osobama sa cerebralnom i dečijom paralizom i njihovim porodicama - 2015-2017. godina

  • Broj pregleda: 1546

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije je realizovao ovaj projekat od juna 2015. do kraja jula 2017. godine, a cilj je bio pružanje savetodavno-terapijskih usluga osobama sa cerebralnom i dečijom paralizom i članovima njihovih porodica. Usluga je zamišljena kao podrška koja doprinosi unapređenju i očuvanju funkcionisanja porodice i njenih članova.

Savetodavno - terapijske usluge su bile usmerene ka prevazilaženju problema i teškoća sa kojima se suočavaju osobe sa cerebralnom i dečijom paralizom, kao i njihove porodice, ali i na jačanje njihovih pozitivnih snaga i potencijala ličnosti. Obezbeđenjem stručne pomoći i podrške pojedincima i porodici u krizi, kroz savetodavno – terapijski rad, socijalno – edukativne i informativne aktivnosti u cilju unapređenja porodičnih odnosa, rešavanja životnih teškoća, radilo se na prevenciji ili umanjenju socijalnih problema i ublažavanju njihovih posledica.

Akreditovani terapeuti radili su sa zainteresovanima u prostorijama Saveza, ali i prostorijama organizacija- članica. Korisnici koji su koristili ovu usluge su iz Beograda i okoline. Istakli bi da su najznačajniji rezultati ovog projekta to što pojedinci i porodice unapredili veštine za konstruktivnije suočavanje sa krizom, "zamorom", pozicijom bespomoćnosti, razočaranosti u institucije, dugogodišnjim trajanjem problema, neizvesnošću, anticipacijom pogoršanja stanja, gubitaka ili smrti. Uvidelo se da rad terapeuta sa korisnicima umanjuje ili sprečava pojavu socijalne izolacije, odsustva poverenja, povlačenja, depresivnosti.

Nadamo se sličnim prilikama i u budućnosti kako bi što više ljudi imalo mogućnost da se obrati i aktivno koristi ovaj vid podrške.