Aktivnosti

Susret u Jagodini

  • Broj pregleda: 1101
Susret u Jagodini 2017.

Dana 14.07.2017. organizovano je regionalno okupljanje organizacija za CDP u Jagodini. Društvo za CDP Jagodina, kao domaćin je ugostilo predstavnike društava iz Svilajnca, Paraćina, Velike Plane, kao i predstavnike stručne službe Saveza za CDP Srbije. Susret je obuhvatio edukativnu radionicu o faktorima koji utiču na rad naših organizacijama, kao i o modelima za unapređenje rada i razvijanja odnosa sa različitim akterima u lokalnoj zajednici. Učesnici su imali priliku da iznesu teškoće i izazove s kojima se susreću u radu, diskutuju i daju predloge kako da prevaziću probleme, naročito one koji se tiču saradnje sa donosiocima odluka i finansiranjem.

Radovan Radulović, predstavnik Društva za CDP "Volja za životom" iz Velike Plane je podelio svoje i iskustvo ove organizacije na temu saradnje sa predstavnicima lokalne vlasti i zajednice, izrade Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, kao i Akcionog plana, koji su usvojeni u ovoj opštini. Regionalni susreti se realizuju u okviru projekta "Unapređenje položaja organizacija Saveza za CDP Srbije u lokalnoj zajednici", koji je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja- Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom. Posvećeni su edukaciji, unapređenju kapaciteta predstavnika organizacija u vezi sa samozastupanjem, lobiranjem, promocijom, kao i izradom i imlementacijom ili pokretanjem inicijative za izradu lokalnih akcionih dokumenata koja su važna za rad svakog pojedinačnog društva za CDP. Predstavljaju i priliku da se pruži podrška organizacijama kako da unaprede svoj uticaj na lokalu u vezi sa rešavanjem pitanja koja su od suštinskog značaja za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (formiranje Saveta za osi, finansiranje, usluge socijalne zaštite, sastanci sa donosiocima odluka, unapređenje pristupačnosti, povlastice na lokalu i sl.). Evidentno je da naše organizacije svedoče i o primerima dobre saradnje i zainteresovanosti svojih lokalnih samouprava. Ipak, sve se češće susreću u svom radu sa nedostatkom spremnosti donosioca odluka da omoguće i uvaže potrebu da ove organizacije civilnog društva ravnopravno participiraju i budu prepoznati kao aktivni saradnici i nezamenjljivi partneri u vezi sa onim pitanjima koja se odnose na kategorije lica sa invaliditetom koje zastupaju.