Aktivnosti

Redovne programske aktivnosti Saveza za CDP Srbije

  • Broj pregleda: 672
CDP Brošure

Redovne programske aktivnosti Saveza za CDP Srbije i lokalnih partnera u 2018. godini podrazumevaju raznovrsne aktivnosti stručne službe Saveza za CDP Srbije i lokalnih partnera koje za cilj imaju kontinuirano unapređenje položaja osoba sa cerebralnom paralizom i njihovih porodica. Unapred planiranim ritmom se realizuju aktivnosti koje vode unapređenju, razvoju i očuvanju znanja, veština, kompetencija, sposobnosti članova, poput: radionica- edukativnih, kreativnih, radno- okupacionih, različitih tematskih tribina, okruglih stolova, konferencija, sportsko-rekreativnih aktivnosti.

Redovne aktivnosti CDP 2018
Redovne aktivnosti CDP 2018

Stručna služba Saveza za CDP Srbije je od početka godine posetila različite organizacije- članice Saveza širom Srbije u cilju upoznavanja sa izazovima, teškoćama i uspesima ovih organizacija, njihovih predstavnika i članova; obezbeđenja podrške kako bi ove organizacije unapredile svoj rad i pružale što obuhvatniju podšku svom članstvu. Takođe, realizovane su i tematske tribine pod nazivom "Lišenje poslovne sposobnosti, produženje roditeljskog prava- pravni i praktični osvrt". Na tribinama su svi zainteresovani imali priliku da čuju izlaganja predavača, ali i mogućnost da postavljaju pitanja, iznesu primere i nedoumice i aktivno diskutuju. Možemo reći da ova tema izaziva veliku pažnju jer je inače, među licima lica koja su lišena poslovne sposobnosti ili im je produženo roditeljsko pravo, najveći broj osoba sa invaliditetom.

Redovne aktivnosti CDP 2018
Redovne aktivnosti CDP 2018

Učesnicima je podeljena i brošura koja se bavi ovim pitanjima, a koja je osmišljena i štampana u okviru redovnih programskih aktivnosti Saveza za CDP Srbije, koja predstavlja kratak i jednostavan vodič koji daje odgovore na glavna pitanja u vezi sa pojmovima i procedurama, a koji se odnose na produženje roditeljskog prava i lišenje poslovne sposobnosti.

Redovne aktivnosti CDP 2018
Redovne aktivnosti CDP 2018

U realizaciju programskih aktivnosti Saveza za CDP Srbije u prethodnom periodu: susrete, tribine, sastanke su aktivno uključena naša društva- organizacije iz sledećih gradova: Novi Sad, Zrenjanin, Pančevo, Požarevac, Smederevo, Beograd, Kraljevo, Doljevac, Požega, Prokuplje, Jagodina, Zaječar, Svilajnac. Važno je napomenuti da je jedan od bitnih aspekata i uključivanje tj. prisustvo predstavnika lokalnih samouprava na tematskim susretima i pohvalno je da je takav vid saradnje ostvaren u većem broju navedenih gradova.