Aktivnosti

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u 2018. godini

  • Broj pregleda: 1348
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u 2018. godini

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije je 30.11.2018. godine organizovao okrugli sto povodom obeležavanja "3. decembra- Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom" pod nazivom "Unapređenje kvaliteta života dece sa cerebralnom paralizom i njihovih porodica".

Učesnice okruglog stola su bile: Dr Aleksandra Sekulić - specijalista fizijatrije Klinike za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", Nada Štavlјanin - direktorka Centra za socijalni rad Zemun, Dominika Sidorenko Perić - psiholog OŠ za zaštitu vida "Dragan Kovačević".

U sali GO Zvezdare okruglom stolu je prisustvovala predstavnica Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Julijana Stanisavljević, zatim oko 50 zainteresovanih sugrađana, predavača i studenata sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, predstavnika Specijalne bolnice za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, predstavnika udruženja za CDP iz više gradova u Srbiji. Ovim okuplјanjem, Savez za CDP Srbije je želeo da podseti i porodice i one koji s njima rade koliko je upravo porodica značajna, koliko je njena uloga važna i nezamenlјiva,kako je ona spona deteta sa svim sistemima, društvom, koliko su pred njom najteži zadaci i najveći izazovi da detetu pruži što bolјe i adekvatnije, a opet pravovremene mogućnosti za što kvalitetniji i potpuniji rast i razvoj. Ipak, porodice danas nemaju na usluzi dovolјno resursa i sredstava.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u 2018. godini
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u 2018. godini

Većina roditelјa nailazi na "zatvorena vrata" od strane pojedinaca, institucija, sistema, pa je ideja da kroz ovo okuplјanje probamo da učinimo jedan od koraka ka otvaranju tih vrata, međusobnom povezivanju različitih aktera, skrenemo pažnju javnosti i donosioca odluka o tome koje su teškoće i problemi s kojim se suočavaju porodice, koje su njihove snage, a i koje predloge ili rešenja oni nude.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u 2018. godini
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u 2018. godini

Svaka od učesnica je dala svoj autentičan doprinos osvrtu na temu. Utisak je da su na posebno empatičan i pristupačan način govorile o svim onim preprekama i izazovima koje su pred decom, roditelјima i društvom, ali da su uspele da ukažu kroz pozitivan stav na načine za prevazilaženje istih ili bar na neke mogućnosti koje stoje na raspolaganju za delovanje u ovoj oblasti unapređenja kvaliteta života osetlјivih društvenih grupa. Nakon njihovog izlaganja, svi prisutni su imali priliku za aktivno učešće, diskusiju i pitanja.