Aktivnosti

Letovanje - Prčanj 2018.

  • Broj pregleda: 1086
Letovanje - Prčanj 2018.

2018. godine Savez za CDP Srbije je organizovao letovanje u Rehabilitacinom centru „Vrmac“ u Prčanju, u Crnoj Gori. Zajedno je letovalo 53-oje ljudi, od čega njih 27-oro sa invaliditetom. Družina je kao i svake godine donela pozitivne utiske sa letovanja, zadovoljstvo vremenskim prilikama, smeštajnim uslovima, kao i organizacijom.

Letovanje - Prčanj 2018.

Grupu je na put ispratila predstavnica Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, Julijana Stanisavljević, pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Svih deset dana, putnici su imali priliku da uživaju u lepom vremenu, organizovanim rekreativnim, kulturno- zabavnim aktivnostima, krstarenju.

Letovanje - Prčanj 2018.

Da se sve odvija po rasporedu i u najboljem mogućem redu, vodile su računa koordinatorke: Ljubinka Borizoski i Danijela Ivančević, kao i asistenti: Goran Paštrović i Ivan Simić.

Letovanje - Prčanj 2018.