Aktivnosti

Poseta društvu za CDP Valjevo

  • Broj pregleda: 1165
Poseta društvu za CDP Valjevo

Stručna služba Saveza za CDP je 12.og aprila 2019. godine posetila prostorije Društva za CDP Valjevo. Poseta je realizovana kao jedna od redovnih Programskih aktivnosti Saveza za CDP Srbije i bila je posvećena razmeni iskustava, informacija, razgovoru sa predstavnicima i članovima Društva na teme koje su uvek aktuelne: zapošljavanje osoba sa invaliditetom, rad i aktivnosti Društva u Valjevu, uspesi i izazovi u radu, različiti vidovi podrške za članove, saradnja sa školama i lokalnom samoupravom i sl.

Članovi koji su bili prisutni su učestvovali aktivno u razgovoru, zainteresovano prezentovali doprinos koje ovo udruženje ima u njihovom gradu, ali i o onome što u lokalnoj zajednici nedostaje. Utisak koji se stiče je da ovo Društvo vrlo dinamično funkcioniše, prisutno je i zapaženo u svojoj lokalnoj zajednici, predstavlja kreativno utošište i stimulativnu sredinu za svoje članove, ali i njihove porodice. Važno je napomenuti da je Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Valjevo pružalac licencirane usluge Lični pratilac za decu sa smetnjama u razvoju, kao i da pruža uslugu Kluba za osobe sa invaliditetom. Preko Projekta "Programske aktivnosti Saveza za CDP Srbije i lokalnih partnera u 2019. godini", ovo udruženje realizuje: psiho-socijalnu, kreativnu, web radionicu i radionicu samozbrinjavanja.