Aktivnosti

Jačanje kapaciteta - Šabac

 • Broj pregleda: 617
savez-cerebralna-paraliza-drustvo-sabac-loznica-bda-jacanje-kapaciteta-2021-01

Kroz redovne programske aktivnosti Saveza za CDP Srbije – jačanje kapaciteta, u decembru smo posetili Društvo za CDP Šabac.

Predsednica Društva je iznela probleme svojih članova koji se najviše odnose na situacije prilikom kojih članovih gube pravo na ostvarivanje dodatka za tuđu negu i pomoć, kao i procedura za produžetak roditeljskog prava. Društvo za CDP Šabac realizuje kroz programske aktivnosti, podržane od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, niz radionica u toku svakog meseca. Radionice su po svom sadržaju raznolike i obuhvataju veliki broj osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom. Članovi ističu da im veoma znači inkluzivnost svih radionica jer su prepoznati i prihvaćeni u svojoj socijalnoj sredini što doprinosi visokom stepenu njihove socijalne uključenosti.

 

U blizini Šapca je Loznica, gde se javila potreba za osnivanjem udruženja – društva za CDP. Sa tim u vezi, u narednom periodu je planiran sastanak sa predstavnicima iz Loznice, koji bi u prespektivi pokrenuli udruženje koje će biti članica Saveza za CDP Srbije.

 

Saradnici Saveza za CDP Srbije - Edukativni centar BDA, predstavili su svoju rehabilitacionu metodu prisutnima. Veliki broj roditelja je veoma zainteresovan za ovu metodu koja nije inovativna ali se u Srbiji i regionu primenjuje tek od skoro. BDA ili Biomehanički razvojni pristup je terapija čiji je cilj povratak na put spontanog razvoja dece/osoba sa invaliditetom kroz poboljšanje postojećih i razvoj novih funkcija čime se unapređuje kvalitet njihovog i života cele porodice. 

 

BDA terapija kombinuje različite oblike mehaničke stimulacije vezivnog tkiva sa pokretom usled čega se pokreću određeni biohemijski i biološki procesi i vrši remodelovanje vezivnog tkiva, podstiče željena reakcija telesnih struktura i vrši poboljšanje vitalnih, motornih, kognitivnih i emocionalnih funkcija organizma, odnosno deteta.

 

BDA podrazumeva pravilnu i kontinuranu primenu individualnog programa vežbi koji se kreira shodno strukturalnim deficitima i potrebama pojedinca.

 

BDA terapija se primenjuje kod stanja izazvanih raznim oštećenjima moždanog tkiva, prevashodno kod cerebralne paralize, a koja su uvek praćena i oštećenjem i deformitetom koštano-zglobno-mišićnog sistema i funkcija, uključujući i vitalne funkcije.

To takođe mogu biti stanja neurološke prirode, genetske etiologije, kongenitalne malformacije, traumatska stanja, degenerativna bolna stanja pa čak i idiopatska stanja kao što su:  

 

 • cerebralna paraliza
 • hipertonija i spasticitet
 • hipotonija
 • Daunov sindrom
 • Retov sindrom
 • genetske anomalije i metabolički poremećaji.
 • autizam
 • senzorni poremećaji
 • mišićna distrofija
 • hemiplegija
 • ADHD
 • ssobe sa infarktom mozga
 • povrede kičmene moždine
 • deformacije kičmenog stuba (kifoza i skolioza)
 • Westov sindrom
 • ožiljno tkivo
 • hronični umor
 • fibromijalgija

 

Pozitivan uticaj na tako širok spektar stanja različite patogeneze leži u samom pristupu terapije. BDA nije terapija koja leči primarni uzrok određenog stanja, već ga unapređuje poboljšanjem funkcionalnih sposobnosti pojedinca, koje mu potom omogućuju izvođenje trenutnih spontanih aktivnosti.

 

Poboljšanjem energetske efikasnosti dolazi do olakšanja postojećih aktivnosti dnevnog života, a to je neophodni korak koji omogućava klijentu da ostvari do tada nemoguće funkcionalne sposobnosti.

 

Takođe, predlog predsednice Društva za CDP Šabac je da finansiranje članova koji su zainteresovani za ovaj vid rehabilitacije bude ostvareno kroz humanitarnu akciju donatora iz Šapca i fondacije "Budi human".