Aktivnosti

Jačanje kapaciteta organizacija članica - Novi Sad

  • Broj pregleda: 580
savez-cerebralna-paraliza-srbije-novi-sad-poseta-feb-22-02

Savez za CDP Srbije je, u okviru svoje redovne programske aktivnosti jačanje kapaciteta organizacija članica, u februaru posetio Udruženje građana za cerebralnu i dečiju paralizu južnobačkog okruga ,,Sunce“ u Novom Sadu. 

Udruženje ,,Sunce“ je osnovano 2008. i broji 346 članova od kojih u Novom Sadu 257 i van Novog Sada 89. Udruženje u svojim prostorijama organizuje radionice (kreativno-stvaralačke, pshiho-socijalne itd.), pruža pravnu pomoć kroz pravne usluge i savete ali organizuje i svakodnevna druženja za svoje članove prilikom kojih obeležavaju važne datume, praznike, jubileje. 

 

Više o udruženju možete pročitati na: http://sunceudruzenje.com/

 

Prilikom ove posete BDA, saradnici Saveza za CDP Srbije, su prezentovali svoju rehabilitacionu metodu roditeljima i porodicama dece sa cerebralnom paralizom. Ovaj metod se pokazao kao veoma koristan i svrsishodan u rehabilitaciji. 

 

Više o metodi na: https://bdatherapy.com/

 

Sastanku su prisustvovali predsednica udruženja i brojni članovi.Istaknuto je da je prioritet saradnje Saveza i Udruženja informisanje kroz koje bi se Udruženju kontinuirano pružale informacije o aktuelnim trendovima u procesu rehabilitacije, kao i ostvarivanju prava koja se odnose na osobe sa invaliditetom.