Aktivnosti

Prevencija malignih oboljenja kod osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom

  • Broj pregleda: 570
scdps-savez-cerebralna-paraliza-dan-zena-prevencija-malignih-bolesti-22-03-01

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije je organizovao edukativno predavanje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Predavanje koje je namenjeno ženama sa cerebralnom paralizom, ali i onim ženama koje su u neposrednom kontaktu sa njima, održala je dr sc.med. Nevenka Pavlović - pomoćnik direktora za oblast epidemiologije i mikrobiologije iz Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu.

Povod za ovo predavanje je Međunarodni dan žena - 8. mart, koji smo želeli da ove godine obeležimo na drugačiji način, stavljajući akcenat na brigu o zdravlju kroz prevenciju i podizanje nivoa svesti o važnosti redovnih pregleda. Takođe, ovim predavanjem smo dali doprinos u obeležavanju Meseca borbe protiv raka sa temom prevencije malignih tumora . 

Smatramo da je od izuzetnog značaja pružanje podrške ženama sa cerebralnom i dečijom paralizom i da edukativna predavanja ovog tipa imaju vrlo bitnu ulogu u očuvanju zdravlja.

Pandemija COVID – 19 se veoma nepovoljno odrazila kako na samu dijagnostiku drugih oboljenja, tako i na proces lečenja. Nepovoljni uticaj pandemije će se osetiti u godinama koje dolaze i zato je neophodno u što većoj meri promovisati značaj prevencije koja ima ogroman javno – zdravstveni potencijal i predstavlja najefikasniji pristup u kontroli bolesti.

Po rečima dr Pavlović, čak 40% malignih bolesti može biti izbegnuto jednostavnim merama:

  • Prestanak pušenja
  • Ograničeno konzumiranje alkohola
  • Izbegavanje suvišnog izlaganja suncu
  • Balansirana ishrana
  • Fizička aktivnost
  • Zaštita od infekcija koje mogu izazvati rak

Nove smernice Svetske zdravstvene organizacije (WHO) imaju za cilj da povećaju šanse za duži životni vek ljudi sa malignim oboljenjima tako što će usmeriti zdravstvene službe da daju prioritet ranom dijagnostikovanju i lečenju ove bolesti jer, ukoliko do bolesti ipak dodje, njen ishod je moguće poboljšati ranim otkrivanjem, adekvatnim lečenjem i rehabilitacijom.