Aktivnosti

Redovna Skupština Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije - 2022

  • Broj pregleda: 555
scdps-cerebralna-paraliza-srbija-redovna-skupstina-2022-02

Redovna, godišnja Skupština Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije je izuzetno važna aktivnost Saveza, jer joj prisustvuju delegati – predstavnici svih članica Saveza, iz 52 organizacije.

Zasedanje i radni deo skupa traje oko 5 sati, tokom jednog dana. Skupština se održava jednom godišnje, svaka četvrta godina je izborna, gde se bira predsednik Saveza, kao i članovi Upravnog odbora.

U toku Skupštine, usvajaju se planovi, izveštaji, daju predlozi, zaključci, donose odluke koje su od važnosti za unapređenje položaja osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom.
Ove godine, Skupština  Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije se održala u Kniću, u hotelu Ravni Gaj. Skupštini je prisustvovalo 85 delegata iz organizacija, članica Saveza za CDP Srbije. Skup je podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u okviru Programskog konkursa Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Na ovogodišnjoj Skupštini, u sklopu redovnog izveštavanja, zaključaka i preporuka, najviše je bilo reči o ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom, s posebnim fokusom na pokretanje inicijative za izmenu postojećeg pravilnika koji se odnosi na prava osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom na  produženu rehabilitaciju. To je pravo koje su ranije ostvarivali, ali pre par godina im je  ukinuto. Međutim, produžena rehabilitacija se  nameće  kao neophodna usled postkovid stanja, kojim su pogođeni naši članovi, jer se negativni uticaj pandemije COVID-19, izuzetno primećuje kod osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom.

Članice Saveza za CDP Srbije su izrazile veliko zadovoljstvo i zahvalnost stručnoj službi Saveza, jer nesebično pruža logističku podršku organizacijama, povezuje  i upućuje ih jedne na druge, prilikom čega razmenjuju iskustva i znanja, jačaju svoje kapacitete, unapređuju kvalitet rada svojih organizacija i stvaraju čvrsta partnerstva, kroz osećaj pripadnosti i zajedništva.