Aktivnosti

Jačanje kapaciteta - Društvo za cerebralnu paralizu Valjevo 2022

 • Broj pregleda: 659
scdps-poseta-drustvo-cerebralna-paraliza-valjevo-2022-01

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije posetio Društvo za cerebralnu paralizu Valjevo.

U okviru redovnih programskih aktivnosti, koje su finansijski podržane od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, ovim putem se jačaju kapaciteti organizacije.

Društvo za cerebralnu paralizu Valjevo je osnovano 1980. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti socijalno humanitarne invalidske zaštite osoba sa invaliditetom, sa posebnim fokusom na osobe sa cerebralnom i dečijom paralizom. Ima oko 180 članova. Društvo je pružalac dve licencirane usluge socijalne zaštite: Lični pratilac deteta (od 2016. godine) i Klub osoba sa invaliditetom (od 2009. godine).

Aktivnosti Društva, koje su finansijski podržane od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, kroz Programske aktivnosti, su:

 •    psihosocijalna radionica
 •    pravno informaciona podrška osobama sa invaliditetom
 •    usluga višeg fizioterapeuta
 •    defektološke radionice za nekoliko starosnih grupa dece i osoba sa invaliditetom
 •    foto radionica
 •    jezička radionica
 •    kreativna radionica
 •    glumačka radionica
 •    informatička radionica
 •    radionica domaćinstva
 •    radionica životnih veština
 •    organizacija izložbi
 •    pozorišne predstave
 •    organizacija tribina i drugih skupova
 •    usluge tumača znakovnog jezika

 

Savez za CDP Srbije je ovaj put bio u mogućnosti da predstavi rehabilitacionu metodu BDA, koja daje značajne rezultate u rehabilitaciji osoba sa cerebralnom paralizom,naručito na mlađem uzrastu. Predstavnici BDA kompanije su prezentovali pojedinosti metode, kao i ostale usluge koje pružaju u okviru svog centra, koje su zasnovane na vodećim svetskim trendovima u rehabilitaciji i medicini. Više o samoj BDA metodi, kao i o BDA kompaniji možete pročitati na https://bdatherapy.com/