Aktivnosti

Jačanje kapaciteta – Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Kragujevac

  • Broj pregleda: 592
savez-cerebralna-paraliza-srbija-kragujevac-ana-stojcic-bda-terapija-22-01

Društvo za dečiju i cerebralnu paralizu "Ana Antonijević" iz Kragujevca, već 20 godina uspešno radi na unapređivanju kvaliteta života osoba sa cerebralnom paralizom.


U okviru svojih redovnih programskih aktivnosti, koje su podržane od strane Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijlna pitanja, kroz Programski konkurs Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije, posetio je svoju članicu Društvo za deciju i cerebralnu paralizu "Ana Antonijević" iz Kragujevca.

Društvo je osnovano 1997. godine velikom zaslugom gospođe Božidarke Antonijević i sama suočena sa svim problemima i poteškoćama, koje je imala kao roditelj deteta rođenog sa cerebralnom paralizom. Sedište Društva prvo se nalazilo u njenom stanu, a onda je 2000. godine, odlukom Skupštine grada Kragujevca, društvo dobilo na korišćenje i svoje prostorije, u kojima danas imaju i sobu za fizikalnu terapiju, sa svojim fizioterapeutom, a zahvaljujući donacijama i svim neophodne sprave za vežbanje. Danas su u mogućnosti da u sklopu svoga društva organizuju svakodnevna druženja, grupne i individualne radionice sa psihoterapeutom razne kulturne manifestacije, sportska takmičenja, zatim kurseve za strane jezike i rada na računaru, što je u velikoj meri i roditeljima dečice rođene sa ovom izuzetno teškom bolešću, makar malo pomoglo i olakšalo 24-vero časovne obaveze oko brige za svoje najvoljenije. Radionice koje realizuje društvo za CDP Kragujevac, finansirane su od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje , boračka i socijalna pitanja, kroz Programski konkurs, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Kroz ovu posetu, članove Društva i njihove porodice upoznali smo sa BDA metodom koja se sve više koristi u rehabilitaciji osoba sa cerebralnom paralizom. Više o samoj metodi na : https://bdatherapy.com/