Aktivnosti

Novi ugovor sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

  • Broj pregleda: 307
cerebralna-paraliza-srbija-ugovor-konkurs-ministarstvo-2023-03-01

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je u 2023. godini opredelilo sredstva u iznosu od 270 miliona dinara kroz Programski konkurs za podršku osobama sa invaliditetom.

Sredstva se realizuju kroz 33 Saveza udruženja osoba sa invaliditetom. Iznos opredeljenih sredstava je ove godine uvećan za 20 miliona dinara u odnosu na prethodne dve godine.  

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije za realizaciju Programskih aktivnosti u 2023. godini je podržan od strane Ministarstva sa 20.865.000,00 dinara. Zadovoljstvo nam je što smo iz godine u godinu prepoznati kao partner Ministarstva i produžena ruka socijalne zaštite. Savez za CDP Srbije, kao krovna organizacija obuhvata 52 organizacije i preko 5000 osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom, a opredeljuje sredstva za 41 lokalno udruženje i na taj način unapređuje kvalitet života osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom u Srbiji.  

Programske aktivnosti koje je podržalo ministarstvo su od velikog značaja za osobe sa invaliditetom jer pružaju mogućnost socijalne uključenosti, ali i preveniraju institucionalizaciju. Pred Savezom za CDP Srbije su veliki izazovi, jer u vreme velike globalne ekonomske krize, najpogođeniji su oni koji su na margini - pre svega osobe sa invaliditetom. S tim u vezi, sistemska podrška kao što je Programski konkurs Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nema alternativu.