Aktivnosti

Godišnja skupština Saveza za CDP Srbije 2023

  • Broj pregleda: 339
cerebralna-paraliza-srbija-redovna-skupstina-knic-2023-06-02

U četvrtak, 25. maja, u 11 časova, u hotelu “Ravni gaj” u Kniću održana je redovna Skupština Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije.

Skupština je sazvana na osnovu člana 16. Statuta Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije i člana 31. Poslovnika o radu Skupštine. 

Održavanje Skupštine je redovna programska aktivnost Saveza za CDP Srbije, koju je kroz Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 2023. godini podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Na ovogodišnjoj Skupštini usvojen je zapisnik od prošle godine, kao i narativni i finansijski izveštaji o radu Saveza u 2022. godini. Takođe, organizacijama članicama je i predstavljen Godišnji plan i program rada Saveza za 2023 godinu u kom je posebno naglašen jubilej Saveza, odnosno ceremonija povodom obeležavanja 50 godina od osnivanja Saveza za CDP Srbije. Pored univerzalnih problema sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, ni ove godine nije zaobiđena tema o negativnim posledicama pandemije Kovid 19. Organizacije iz mreže su iznosile pojedinačna iskustva svojih članova iskazujući vidnu zabrinutost za njihov psihički status u post kovid periodu. Zaključak je da je ovo veoma bitna tema za razmatranje i podrazumeva neophodnost multidisciplinarnog pristupa rešavanju ovog problema u narednom periodu.

Kao i uvek, zadovoljstvo među prisutnima daje smisao ovakvim skupovima koji za cilj imaju jačanje mreže među članicama i unapređenje njihove međusobne saradnje i odnosa.