Aktivnosti

Jačanje kapaciteta - Društvo za CDP Požega

  • Broj pregleda: 192
cerebralna-paraliza-srbija-drustvo-pozega-07-23-01

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu je u toku juna pružio podršku organizaciji - Društvu za cerebralnu i dečiju paralizu Požega.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podržalo programsku aktivnost Jačanje kapaciteta organizacija članica kroz Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Značaj ove podrške se ogleda u unapređivanju rada lokalnih organizacija, rešavanja univerzalnih ali i pojedinačnih problema sa kojima se susreću osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom.

Duštvo za CDP Požega osnovano je 2011. godine i okuplja 95 članova. U svom posedu Društvo ima kuću, koja je prilagođena osobama sa invaliditetom i u kojoj se realizuju aktivnosti koje su im namenjene – razni vidovi radnookupacionih, kreativnih i edukativnih radionica. Poslednje tri godine od kada Društvo ima novo rukovodstvo primetan je značajan napredak u radu, kao i veliki broj postignutih rezultata kroz učešće na brojnim projektima. Takođe, uz podršku Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja republike Srbije i Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije, Društvu su odlukom Skupštine opštine Požega, donetom  na veću održanom u junu, odobrena sredstva za rad Kluba za osobe sa invaliditetom. Ovo je od izuzetnog značaja za Opštinu Požega i za osobe sa invaliditetom jer u toj opštini ne postoji ni jedan dnevni boravak namenjen deci i mladima sa smetnjama u razvoju.

Utisak koji smo stekli u toku posete je da su stručni radnici i saradnici Društva posvećeni članovima i lično i profesionalno i zato atmosfera u okviru Kluba odiše optimizmom i radošću svih koji su uključeni. Članovi su veseli i komunikativni, ali pre svega potpuno socijalizovani, vaspitani i uredni. Porodice članova su uključene na više nivoa u rad Duštva. Odnos koji postoji zasigurno je zasnovan na poverenju i zahvalnosti.

Verujemo da će u budućnosti Društvo za CDP Požega napredovati još više i da će uspeti da proširi svoj tim kako bi što veći broj osoba dobio ovako kvalitetnu pomoć i podršku i bio obuhvaćen raznolikom lepezom aktivnosti namenjenih osobama sa invaliditetom.

Kroz par fotografija smo pokušali da Vam dočaramo deo svakodnevne atmosfere ove sjajne ekipe!