Aktivnosti

Radni sastanak sa predsednicom Narodne Skupštine - gospođom Anom Brnabić

  • Broj pregleda: 261
cerebralna-paraliza-predsednik-skupstine-radni-sastanak-24-02

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije prisustvovao je sastanku u Domu Narodne Skupštine Republike Srbije, na poziv novoizabrane predsednice Skupštine - gospođe Ane Brnabić.

U toku sastanka najviše je bilo reči o univerzalnim problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, kao i o mogućim rešenjima za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kroz izmene i dopune zakonskih i podzakonskih akata. Predloženo je ponovno uvođenje interparlamentarne grupe, po modelu od ranije. Predsednica Skupštine se složila sa predlogom i preuzela na sebe odgovornost da predsedava grupom. Prema njenim rečima, grupa će biti formirana u što kraćem roku.

Sastanku su prisustvovali i predsednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.