Aktivnosti

Održana izborna sednica skupštine Saveza za CDP Srbije

  • Broj pregleda: 163
cerebralna-paraliza-srbija-izborna-skupstina-2024-02

Sednica Skupštine je održana u Šumadiji, u hotelu “Ravni gaj” u Kniću, 10. juna 2024. godine.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, preko Programskog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 2024. godini, podržalo je održavanje godišnje sednice Skupštine Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije, koja je ove godine bila izborna.

Na sednici su bili prisutni delegati iz trideset sedam (37) organizacija – članica Saveza. Sednicu je vodio predsednik Slaviša Šušanj u saradnji sa sekretarom Milenom Bibić. Prvi deo sednice se odnosio na izveštaje i odluke koji su se usvajali u prethodnom periodu.Takođe, prisustvo velikog broja delegata iz naših organizacija, iskoristili smo kako bismo im približili novine i obaveze koje ih očekuju u sferi elektronskog arhiviranja. Prezentaciju je održao i predstavnik Centra za Informatičku Podršku koji je zadužen za održavanje sajta i društvenih mreža Saveza. Nakon pauze usledio je radni deo sednice na kom su predstavljeni kandidati koji su predloženi za buduće članove Upravnog odbora, nadzornog odbora, kao i za predstavnike u NOOIS-u (Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije).

Od ukupno predloženih 27 kandidata, glasanjem je izabrano 11 članova UO ( 3 iz Saveza za CDP Beograd, 2 iz Saveza za CDP Vojvodine i 6 iz preostalog dela RS), 3 člana nadzornog odbora i 3 člana za predstavnike Saveza za CDP u NOOIS-u (1 za UO NOOIS-a i 2 za Skupštinu NOOIS-a).

 

Novoizabrani članovi UO su na konstitutivnoj sednici glasanjem odlučili da će predsednik i u ovom mandatu u trajanju od 4 godine biti Slaviša Šušanj – Društvo za CDP iz Priboja.