Aktivnosti

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u 2016.

  • Broj pregleda: 2583
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u 2016.

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 5. decembra 2016. godine u hotelu Bristol u organizaciji Savea za CDP Srbije je realizovana tribina pod nazivom "Unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i njihovih porodica kroz analizu važnih dokumenata kojima se reguliše njihov položaj".

Povod održavanja tribine sa ovom temom je desetogodišnjica donošenja Zakona protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom, potpisivanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom i donošenja Strategije za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom. Tribina je bila posvećena obeležavanju ovih jubileja sa posebnim osvrtom na postignute rezultate u poslednjih deset godina, kao i na smernice koje su u budućnosti važne za položaj osoba sa invaliditetom. Izlagači na tribini su bili: Tatjana Prijić iz sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i dr Damjan Tatić, član Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom.

Tribina
Tribina 2016 međunarodni dan OSI