Aktivnosti

Šahovski turnir “Prijateljstva” u Novom Sadu, novembar 2018.

  • Pregleda: 450
Šahovski turnir “Prijateljstva” u Novom Sadu, novembar 2018.

Dana 06.11.2018. u Novom Sadu je održan šahovski turnir "Prijateljstva" u organizaciji Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije i "Suncokreta"- Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine na kom su učešće uzele osobe sa cerebralnom i dečijom paralizom iz cele Srbije. Domaćin ovog turnira je bilo Udruženje građana "Sunce" za dečiju i cerebralnu paralizu južno-bačkog okruga Novi Sad, a turnir je realizovan u hotelu Novi Sad.

Opširnije

Izložba u Jagodini

  • Pregleda: 702
Izložba u Jagodini 2018

Dana 23.05.2018. godine Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu iz Jagodine je , zajedno sa Udruženjem bubrežnih bolesnika i invalida grada Jagodine organizovalo zajedničku izložbu radova koji su nastali kao produkti ranije realizovanih radno- okupacionih i kreativnih radionica. Na izložbi koja je održana u zgradi stare opštine, na adresi: Ul. Vuka Karadžića br.2, gde se inače nalaze i prostorije organizacija su se mogli videti crteži članova, raznovrsni ukrasni predmeti napravljeni od recikliranih materijala, produkti narodne radinosti.

Opširnije

Letovanje - Prčanj 2018.

  • Pregleda: 253
Letovanje - Prčanj 2018.

2018. godine Savez za CDP Srbije je organizovao letovanje u Rehabilitacinom centru „Vrmac“ u Prčanju, u Crnoj Gori. Zajedno je letovalo 53-oje ljudi, od čega njih 27-oro sa invaliditetom. Družina je kao i svake godine donela pozitivne utiske sa letovanja, zadovoljstvo vremenskim prilikama, smeštajnim uslovima, kao i organizacijom.

Opširnije

Susret u Kraljevu

  • Pregleda: 368
Susret u Kraljevu 2018

Dana 15.05.2018. organizovana je poseta Društvu za cerebralnu i dečiju paralizu Kralјevo od strane predstavnika stručne službe Saveza za CDP Srbije. Ova poseta predstavlja redovnu programsku aktivnost koje Savez za CDP Srbije realizuje tokom 2018. godine, a koje su podržane od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja- Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Susret je obuhvatio edukativnu radionicu o faktorima koji utiču na rad naših organizacija, kao i o modelima za unapređenje rada i razvijanja odnosa sa različitim akterima u lokalnoj zajednici, ali je ujedno predstavljao i mogućnost da zainteresovani prisutni članovi i predstavnici Društva za CDP Kraljevo razgovaraju sa predstavnicima stručne službe na različite teme koje su za njih od važnosti.

Opširnije

Redovne programske aktivnosti Saveza za CDP Srbije

  • Pregleda: 448
CDP Brošure

Redovne programske aktivnosti Saveza za CDP Srbije i lokalnih partnera u 2018. godini podrazumevaju raznovrsne aktivnosti stručne službe Saveza za CDP Srbije i lokalnih partnera koje za cilj imaju kontinuirano unapređenje položaja osoba sa cerebralnom paralizom i njihovih porodica. Unapred planiranim ritmom se realizuju aktivnosti koje vode unapređenju, razvoju i očuvanju znanja, veština, kompetencija, sposobnosti članova, poput: radionica- edukativnih, kreativnih, radno- okupacionih, različitih tematskih tribina, okruglih stolova, konferencija, sportsko-rekreativnih aktivnosti.

Opširnije

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

  • Pregleda: 664
Medjunarodni dan OSI 2017

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom se obeležava svake godine 3. decembra. Ova praksa postoji od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlјe pozivaju na obeležavanje tog dana s cilјem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje lјudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Taj dan je najpre povod da se skrene pažnja na probleme s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju kao što su: visoka stopa nezaposlenosti, materijalne teškoće, nepristupačnost i arhitektonske barijere nedostatak usluga za samostalan život, diskriminacija.

Opširnije