Vesti

Lični pratilac deteta

  • Broj pregleda: 479
SCDPS-02-Licni-pratilac-deteta-sa-invaliditetom-skola-2108

Pred nama je 1. septembar, svi đaci će ponovo sesti u školske klupe, časovi će trajati uobičajenih 45 minuta i neće biti podeljeni po grupama. Na sednici Kriznog štaba usvojen je nedavno izneti predlog Ministarstva prosvete da se ove školske godine odluke o modelu nastave ne donose na republičkom nego na nivou lokalnih samouprava.

Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je da će se na nedeljnom nivou razmatrati situacija u svakoj lokalnoj samoupravi i u skladu s tim će se primenjivati tri modela nastave.

U pitanju su zeleni, narandžasti i crveni model o kojima će se odlučivati na osnovu ukrštenih podataka iz lokalnih samouprava o broju vakcinisanih i zaraženih, kao i na osnovu izveštaja kako se primenjuju mere prevencije u školama.

Svakom roditelju koji ima školarca ovo je specifičan datum, neko je euforičan, neko pod stresom, a neretko su i ova dva stanja isprepletana. Dok je većina roditelja uglavnom fokusirana na kupovinu školskog pribora, udžbenika i nove garderobe postoji i ne tako mali broj roditelja koji sa strepnjom dočekuju početak školske godine – to je najčešće slučaj kod roditelja koji imaju dete sa smetnjama u razvoju. Suočeni su sa obavezama kao i svi drugi roditelji, ali i dodatno opterećeni izazovima sa kojma se njihovo dete svakodnevno suočava. Usled zakonskih obaveza i propisanih normativa koje inkluzija podrazumeva, lični pratioci su nezaobilazna tema o kojoj se sve više priča.

Lični pratilac dostupan je detetu sa invaliditetom odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, pod uslovom da je uključeno u vaspitno-obrazovnu ustanovu, odnosno školu, do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole.

Svrha angažovanja ličnog pratioca je pružanje detetu odgovarajuće individualne praktične podrške radi uključivanja u redovno školovanje, i aktivnosti u zajednici, radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

 

Aktivnosti ličnog pratioca deteta, planiraju se i realizuju u skladu sa individualnim potrebama deteta u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, što uključuje:


(1) 

*pomoć kod kuće u oblačenju, održavanju lične higijene (umivanje, češljanje, pranje zuba), pri hranjenju (priprema i serviranje lakših obroka, hranjenje ili pomoć u korišćenju pribora i sl.), pripremu knjiga i opreme za vrtić odnosno školu;


(2)

* pomoć u zajednici, što uključuje:
* pomoć u korišćenju gradskog prevoza (ulazak i izlazak iz sredstava prevoza, kupovina karte i sl.),
* pomoć u kretanju (orijentacija u prostoru ukoliko je dete sa oštećenjem vida, guranje kolica ili korišćenje drugih pomagala i sl.),

(3)

* odlazak na igrališta odnosno mesta za provođenje slobodnog vremena (podrška u igri, podrška i posredovanje u komunikaciji i sl.), uključujući kulturne ili sportske aktivnosti i druge servise podrške.


Usluga lični pratilac deteta obezbeđuje se iz budžeta jedinice lokalne samouprave tj.gradske uprave. Jedinice lokalne samouprave čiji je stepen razvijenosti ispod republičkog proseka uslugu ličnog pratioca mogu finansirati i iz budžeta Republike Srbije putem namenskih transfera u socijalnoj zaštiti.

Usled odsustva planiranja i nedostatka finansijskih sredstava u budžetima jedinica lokalne samouprave za realizaciju ove usluge, nepostojanja lokalnih normativnih akata, mali broj licenciranih organizacija ili ustanova za pružanje ove usluge, kao i duge liste čekanja, postoji  rizik od otežanog pružanja ove usluge u smislu njene sveobuhvatnosti. 

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije među svojim organizaijama ima nekoliko licenciranih pružalaca usluge Lični pratilac deteta (Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu  Ivanjica, Društvo za cerebralnu paralizu Valjevo, Udruženje osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom Velika Plana, Udruženje invalida cerebralne i dečije paralize Užice), a neki od njih su i akreditovali programe obuke za Lične pratioce (npr. Društvo za CDP Ivanjica) 

Dokumenta od značaja - linkovi: 

Program - Osnaživanje stručnih radnika za realizaciju usluge lični pratilac deteta

http://www.zavodsz.gov.rs/media/1970/osnazivanje-strucnih-radnika-za-pruzanje-usluge-lpd-podrska-osobama-sa-invaliditetom.pdf 

Program - lični pratilac deteta

http://www.zavodsz.gov.rs/media/1513/licni-pratilac-deteta-korak-po-korak.pdf )