Vesti

Robotika u rehabilitaciji dece sa cerebralnom paralizom

  • Broj pregleda: 87
scdps-robotika-cerebralna-paraliza-deca-2022-04-01

Primena robota je danas prisutna u skoro svim područjima ljudske delatnosti i smatra se jednim od najznačajnih pravaca razvoja čovečanstva u 21.veku. 

Smatra se da roboti predstavljaju revoluciju u rehabilitaciji kao predstavnici tehnologije koja pomaže i unapređuje oporavak, poboljšava kvalitet života i doprinosi samostalnosti pacijenta.

Robotska tehnologija se primenjuje u rehabilitaciji dece sa poremećajima kretanja, a najčešće indikacije za primenu robotike u neurorehabilitaciji na dečijem uzrastu su:

  • Cerebralna paraliza
  • Povrede glave
  • Povrede kičmene moždine

Primena robotike u rehabilitaciji se zasniva na neuroplastičnosti, odnosno sposobnosti mozga da se nakon povrede ili oštećenja moduliše, reorganizuje i uspostavi nove sinapse (veze) između nervnih ćelija koje preuzimaju ulogu i funkciju oštećenih delova. Mozak deteta je mnogo ,,plastičniji“ od mozga odrasle osobe, tako da je vrlo bitno pravovremeno započinjanje tretmana, čime se postižu bolji rezultati.

U ovom trenutku, vodeći i najpouzdaniji uređaj za mehanički podržan i kompjuterski usmeren pokret je LOKOMAT. Lokomat je namenjen deci  koja imaju poremećaj hoda ili ne hodaju uopšte, bez obzira na etiologiju. Kombinacija prilagodljivih ortoza (pedijatrijske ortoze i ortoze za veću decu i odrasle) i dinamičkog sistema za suspenziju ( preuzimanje telesne težine pacijenta) i senzorno – motorna stimulacija, osiguravaju trening hoda koji je najsličniji fiziološkom hodu. Ovakav trening utiče na organizaciju funkcionalnog hoda u CNS–u i dugoročno poboljšava hod, kao i balans, mišićnu snagu i kardiorespiratornu izdržljivost. Motivacija deteta za trening može se povećati putem video igrica ili drugih programa uključenih putem simulacije hoda na video ekranu.

U zavisnosti od protokola ustanove u kojoj se sprovodi rehabilitacija zavisiće i dužina tretmana. Uobičajeno je da priprema deteta za tretman traje 60 minuta, a sam tretman na lokomatu prosečno traje 30 minuta. Dužina trajanja tretmana zavisiće od sposobnosti deteta. Tretman se sprovodi u kontinuitetu 20 terapijskih dana.

Do kraja 2022.godine možete iskoristiti popust od 50% na robotski potpomognutu rehabilitaciju na LOKOMATU u Banja Luci u Zavodu ,,Dr Miroslav Zotović“ u BiH. 

Više o tome na: https://www.zotovicbl.com/