Vesti

Porodice i urbanizacija - Međunarodni dan porodice 2022

  • Broj pregleda: 378
scdps-savez-cerebralna-paraliza-medjunarodni-dan-porodice-2022-01

Generalna skupština Organizacije ujedinjenih nacija je 15. maj proglasila Međunarodnim danom porodice.

Svake godine, ovaj datum je povod da se istakne značaj porodice u zajednici, ali i da se podigne svest o socijalnim, ekonomskim i demografskim procesima koji pogađaju porodice.

 

Ovogodišnji moto Međunarodnog dana porodice glasi: „Porodice i urbanizacija“.  

 

Urbanizacija je megatrend današnjice, a njene osnovne komponente su napredak tehnologije, migracije, demografske i klimatske promene. Cilj je da se izvrši analiza uticaja ovih komponenti na porodični život i uspostavljanje adekvatnog odgovora kroz mere i politike na ove promene, kao i smanjenje negativnog uticaja ovih promena.

Sada već možemo da kažemo da je pandemija Covid 19 iza nas, ali ono što ostaje su posledice pandemije koje utiču na porodice. Negativan uticaj pandemije se ogleda u povećanju siromaštva izazvanim gubitkom posla i sve većem broju nezaposlenih lica. Takođe, ono što je zabrinjavajuće je negativan uticaj na obrazovanje, jer su zbog epidemije, deca dosta propustila u edukativnom smislu. Školujući se na daljinu, online, javio se i problem povećanog sajber nasilja. Još jedan problem koji se javio kao posledica epidemije je nejednakost među polovima. Žene su uglavnom bile te koje su morale da izostaju sa posla, da bi brinule o deci koja su nastavu pohađala online, ali i da vode računa o starijim članovima porodice koji su preventivno ostajali kod kuće, kako bi izbegli mogućnost zaražavanja. Nažalost, povećan je i broj slučajeva porodičnog nasilja.

U životu osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom, porodica ima ključnu ulogu, predstavlja najveći oslonac i treba da bude uključena u donošenje mera, politika i javna zagovaranja, kako bi interes članova svojih porodica stavili ispred svega. Roditelji koji imaju dete sa cerebralnom paralizom, najčešće majka, zapostavljaju sve druge aspekte svog života i bave se isključivo svojom roditeljskom ulogom. Vrlo često, emocionalno sagore usled nedostatka pomoći i podrške zajednice i sistema. U vezi sa tim, Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije je u pripremnoj fazi pokretanja inicijativa za izmenu postojećih pravilnika, koji će unaprediti položaj kako osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom, tako i položaj njihovih porodica.