Vesti

Proglas - Nedelja solidarnosti

  • Broj pregleda: 117
cerebralna-paraliza-srbija-nedelja-solidarnosti-proglas-2022-01

Nedelja solidarnosti sa osobama sa cerebralnom i dečjom paralizom trajaće od 3.10 - 9.10. 2022. godine.


Želimo da kažemo da cerebralna paraliza i dečija paraliza nisu bolest. To su stanja sa kojima se živi - uz podršku možemo da ostvarimo sve što mogu i drugi.

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije je  socijalno- humanitarna organizacija koja okuplja osobe sa invaliditetom, a pre svega osobe sa posledicama cerebralne i dečije paralize i uvek su nam širom otvorena vrata za svakog našeg člana/cu. Savez deluje kroz mrežu od  52 lokalne organizacije na teritoriji Republike Srbije. 

Savez za CDP Srbije koordiniše radom svojih Društava i realizuje niz aktivnosti koje se zasnivaju na multidisciplinarnom i multiresornom pristupu, uz puno uvažavanje načela ravnopravnosti, nediskriminacije, poštovanja i afirmacije ljudskih prava osoba sa invaliditetom, uz slogan „Ništa o nama bez nas“ . Zalažemo se da se poštuje i primenjuje međunarodna konvencija o pravima osoba sa invaliditetom a čiji je cilj da se unapredi, zaštiti i osigura puno i jednako uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda svim osobama sa invaliditetom i unapredi poštovanje njihovog urođenog dostojanstva.

Jedan od osnovnih zadataka Saveza za CDP  je borba za poboljšanje kvaliteta života osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom i povećanje njihove socijalne participacije. Usmereni smo ka pružanju što obuhvatnije podrške osobama sa cerebralnom i dečijom paralizom: savetodavne, stručno- edukativne, psiho-socijalne, pravne i svih drugih vidova podrške. Savez za CDP Srbije i lokalna Društva aktivno učestvuju na poboljšanju celokupne Zakonske regulative koja se odnosi na problematiku osoba sa invaliditetom.

Značajno je da u okviru svojih aktivnosti Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije svake godine tokom oktobra obeležava Nedelju solidarnosti. Tokom ovog meseca Savez za CDP Srbije, kao i sve organizacije- članice Saveza u svojim gradovima, širom Srbije organizuju raznovrsne programe i manifestacije sa ciljem podsticanja društvene uključenosti osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom u zajednicu i njihove veće uočljivosti.

Ove godine Centralna manifestacija u okviru Nedelje  solidarnosti sa osobama sa cerebralnom i dečijom paralizom se obeležava 26. put - u Ivanjici 5. oktobra 2022. .

Misija Saveza za CDP Srbije je da olakša, omogući i unapredi uključivanje svojih članova u svakodnevne tokove života kao ravnopravnih članova društva, tako što će doprineti osnaživanju pojedinaca, njihovih porodica, udruženja, ali i razvijanju senzibilisanosti celokupnog društva i podsticanju društvenog aktivizma i solidarnosti u ovoj oblasti. Jedno od osnovnih ljudskih prava jeste pravo na samostalan život, što podrazumeva jednake šanse za zapošljavanje Na ovaj način se, takođe, omogućuje i opšti društveni i ekonomski napredak.

Vizija Saveza je društvo jednakih mogućnosti za sve. Iako obeležavamo Nedelju solidarnosti mi ne želimo da to bude jedini povod da se priča o nama, jer smo mi ravnopravni članovi društva svaki dan.

Takođe, ove godine će u okviru Nedelje solidarnosti, za vreme Centralne manifestacije 4. i 5. oktobra biti obeležen i jubilej Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Ivanjica, 20 godina od osnivanja.

Centralna manifestacija se obeležava uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje,boračka i socijlna pitanja.