Vesti

Muzikoterapija i promocija knjige ,,Muzikoterapija kao profesija"

  • Broj pregleda: 406

Savez za cerebralnu i dečiju paralize Srbije je prisustvovao promociji knjige “Muzikoterapija kao profesija” autora prim. dr sci med. Ranke Radulović.

U biblioteci grada Beograda knjigu su predstavili prof. defektološkog fakulteta Nenad Glumbić, Ira Bukumirović i autor, a atmosferu su upotpunili i muzički ulepšali učenici Muzičke škole “Vatroslav Lisinski” iz Beograda. Knjiga je objavljena 2021., povodom dvadesetogodišnjice osnivanja Udruženja muzikoterapeuta Srbije i na vrlo zanimljiv način je približila čitaocima šta je muzikoterapija u 21. veku, kako je tekao razvoj ove vrste terapije kroz istoriju u Srbiji, kroz borbu za razvoj legitimiteta Udruženja muzikoterapeuta Srbije u lokalnim i internacionalnim okvirima. Takođe, u knjizi je objašnjena veza muzikoterapije i i dodirnih oblasti i prikazani su rezultati najnovijih istraživanja koja idu u prilog primeni muzikoterapije u svim granama medicine, u socijalnoj zaštiti i prosveti. Vrlo svesno autor je odabrao za promociju knjige datum 15.novembar - Evropski dan muzikoterapije, dan koji služi da nas podseti na važnost ove vrste terapije i potrebe da muzikoterapeuta bude više, a zloupotreba muzikoterapije manje, ali i urgentnosti donošenja Zakona o Muzikoterpiji koji bi u perspektivi omogućio da sve ustanove zdravstvene i socijalne zaštite, ali i vaspitno–obrazovne ustanove  imaju dostupan i ovaj vid terapije.

Naš Savez se prvi put susreo sa muzikoterapijom baš zahvaljujući prim. dr sci med. Ranki Radulović, koja je ovaj vid terapije koristila u lečenju i rehabilitaciji  - u psihomotornoj, emocionalnoj i socijalnoj stabilizaciji dece sa cerebralnom paralizom u ustanovama gde su se deca nalazila na dužem rehabilitacionom tretmanu. Dr Radulović je rezultate primene ove terapije u lečenju dece sa cerebralnom paralizom predstavila kako u svojoj doktorskoj tezi, tako i u knjizi “Integrativna muzikoterapija i cerebralna paraliza”. Kako navodi dr Radulović, muzikoterapija se može primenjivati u svim uzrastima ,od prenatalnog perioda, rođenja, do duboke starosti i zapravo  jedna od prednosti ovog vida terapije je to što ne postoji vremensko ograničenje. Takođe u prednosti muzikoterapije se ubraja i mogućnost primene terapije kod svih osoba, bez obzira na fizičke, verbalne ili mentalne sposobnosti. Postoji širok spektar primene muzikoterapije. Kod nas je najčešće korišćena u kategorijama psihijatrijskih, neuroloških i psihosomatskih  poremećaja, ali i kod svih vrsta urođenih i stečenih invaliditeta. Može se primenjivati u cilju razvoja psihomotorike, sluha, koncentracije, doživljaja sebe i drugih, razvoja socijalnih veština (kontrole agresije, razvoja saradljivosti, komunikativnosti, kolektivizma i inicijative).

Imajući u vidu da je Muzikoterapija prepoznata kao zdravstvena usluga i kao nezavisna profesija, Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije preporučuje  knjige autora prim. dr sci med. Ranke Radulović svima koji se profesionalno bave muzikom, zdravstvenim radnicima i saradnicima, zaposlenim u vaspitno–obrazovnim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite, ali i potencijalnim korisnicima ove vrste terapije.

Korisni linkovi: 

Hatorum doo - Centar za edukaciju iz muzikoterapije

Udruženje muzikoterapeuta Srbije