Vesti

Nova uredba o energetski ugroženom kupcu

  • Broj pregleda: 94
cerebralna-paraliza-srbija-nova-uredba-energetski-ugrozen-kupac-2022-min.jpg

Vlada Republike Srbije usvojila je novu Uredbu o energetski ugroženom kupcu.


Osim kategorija koje su bile prepoznate prethodnom uredbom pravo na status ugroženog kupca sada imaju i primaoci uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica. Nova Uredba predviđa i da seosko domaćinstvo može steći status ugroženog kupca bez obzira na površinu stambene jedinice. U prilogu vam dostavljamo Uredbu u celosti, kao i obrasce za podnošenje zahteva za sticanje statusa energetski ugroženog kupca.

 

Uredba o energetski ugroženom kupcu

Obrazac 1

Obrazac 2