Vesti

Konsultativna sednica - REdiS 2030.

  • Broj pregleda: 288
cerebralna-paraliza-srbija-konsultativna-sednica-redis-22-02

Savez za CDP Srbije učestvovao je na konsultativnoj sednici u okviru projekta Podrška EU za reformu obrazovanja u Srbiji - REdiS 2030.

Projekat se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom prosvete republike Srbije, a Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja republike Srbije je direktan korisnik projekta.

Svrha konsultacija je bila predstavljanje trenutnog stanja i potreba kao i kratak opis aktivnosti predviđenih Akcionim planom koji je u pripremi a odnosi se na opšta pitanja inkluzije i podršku učenicima i studentima romske nacionalnosti, učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Aktivnosti ovog projekta su pre svega umerene na: jačanje kapaciteta krovnih obrazovnih ustanova, kreiranje javnih politika, mehanizme za osiguranje kvaliteta na svim nivoima obrazovanja, unapređenje informisanosti građana o toku reforme obrazovanja, uspostavljanje dijaloga o obrazovnim politikama.  

U aktuelnom izveštaju o podršci EU u unapređenju predškolskog obrazovanja i vaspitanja, reformi srednje stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, obnovi i opremanju škola i fakulteta i podršci inkluzivnom obrazovanju navedeno je da je iznos uloženih sredstava u ovom procesu 100 miliona evra u periodu od 2003.godine.

Nakon konsultativne sednice postignuta je usaglašenost učesnika o preporukama za Akcioni plan i one se odnose na:

  • pristupačnost (neophodno je Ministarstvu prosvete republike Srbije dostaviti podatke o nepristupačnim vaspitno–obrazovnim ustanovama)
  • senzibilisanje javnosti (nastaviti praksu s početka procesa inkluzije o podizanju nivoa svesti šire javnosti o deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom kao i o samoj inkluziji u vaspitano–obrazovnom procesu)
  • međusektorsko i međusistemsko umrežavanje (Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja republike Srbije je izašlo sa preporukom da se socijalno preduzetništvo uvede kao školska sekcija u osnovnim školama)

Korisni linkovi:

RediS 2030

EUZaTebe