Vesti

Okrugli sto ,,Udruženi glasovi za dostupnije i bolje usluge za decu i porodice“

  • Broj pregleda: 160
cerebralna-paraliza-srbija-mesec-roditeljstva-23-07-02

Jun je mesec koji UNICEF posvećuje roditeljstvu.

Povodom ovogodišnjeg Meseca roditeljstva, Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije je bio učesnik okruglog stola na temu ,,Udruženi glasovi za dostupnije i bolje usluge za decu i porodice“ čije održavanje su inicirali UNICEF i NOOIS.

UNICEF je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Vladom Republike Srbije pokrenuo program podrške zdravstvenom sistemu kako bi, u saradnji sa obrazovnim i sistemom socijalne zaštite, unapredio postojeće usluge podrške deci ranog uzrasta sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Podršku pružaju Timovi za porodično orijentisane rane intervencije pri razvojnim savetovalištima domovima zdravlja, na okružnom nivou, u čijem sastavu su i članovi predškolskih ustanova i centara za socijalni rad.

Cilj je da rane intervencije budu dostupne svim porodicama kojima je to potrebno u svih 25 okružnih domova zdravlja kao i u beogradskom regionu sa 10 razvojnih savetovališta.

Skoro 60.000 dece u Srbiji suočava se sa razvojnim rizicima i poteškoćama i potrebna im je dodatna podrška kroz usluge rane intervencije. Za ogromnu većinu ove dece zastoji u razvoju se prepoznaju prekasno, roditeljima je prepušteno da sami pronalaze put kroz lavirint u kome su usluge fragmentirane, nedostupne ili preskupe. Srbija svake godine nepovratno gubi ogroman ljudski potencijal neulaganjem u negovanje potencijala ovih mladih života.

UNICEF kroz program saradnje sa Ministarstvom prosvete i Delegacije Evropske unije u Srbiji podržava inkluzivno obrazovanje kroz inicijativu “Učimo svi zajedno”Cilj inicijative je poboljšanje kvaliteta inkluzivnog obrazovanja za svu decu u Srbiji, a posebno decu sa invaliditetom i smetnjama u razvoju i drugu decu u nepovoljnom položaju. Značajan fokus je na kreiranju specijalizovane podrške za decu, porodice, nastavnike i škole kroz usluge resursnih centara, posebno u vezi potreba za asistivnom i digitalnom tehnologijom za obrazovanje dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, pitanja prilagođavanja i pristupačnosti, pitanja komunikacije i potreba za intenzivnom multidisciplinarnom podrškom.

U toku okruglog stola prezentovan je model porodično orijentisanih ranih intervencija, ali i otvoren dijalog o ključnim zagovaračkim porukama i započinjanju procesa usaglašavanja i ujedinjavanja glasova za donošenje ključnih odluka i akcija koje će doprineti širenju dostupnih i kvalitetnih usluga za roditelje i decu i njihovu punu uključenost od najranijeg perioda kroz životne faze i cikluse.