Vesti

Cerebralna paraliza u školskoj klupi

  • Broj pregleda: 911
cerebralna-paraliza-srbija-skolska-godina-ucenje-23-01

Danas su deca širom Srbije ponovo sela u školske klupe.

Želimo svim đacima uspešnu školsku godinu ali i mnogo lepih doživljaja sa svojim drugarima!

Deca sa cerebralnom paralizom u tom smislu, uglavnom, nisu izuzetak. U nastavku vam prenosimo predloge za predavače u radu sa osobama sa cerebralnom paralizom koji su predstavljeni od Džon Hopkins (John Hopkins) bolnice sa Floride.

Predavači ne bi trebali da zaborave da kako cerebralna paraliza utiče na svaku osobu zavisi od toga koji deo ili delovi mozga su uključeni. Neka deca imaju samo blaga oštećenja, dok su druga ozbiljno pogođena. Na primer, oštećenje mozga može biti ograničeno, utičući samo na deo mozga koji kontroliše hodanje, ili može biti opsežnije i da utiče na kontrolu mišića celog tela.

Iako se cerebralna paraliza ne pogoršava progresivno, način na koji utiče na telo osobe može se promeniti kako deca rastu i razvijaju te je svrsishodno da predavač koji u dužem vremenskom periodu radi sa detetom bude informisan i u toku sa ovim promenama te u nastavno-vaspitnom procesu vrši adekvatne modifikacije koje će zadržati fluentnost procesa u meri u kojoj je moguće.  

Takođe, pošto nasilnici često ciljaju učenike koji izgledaju „drugačije“, zdravstvena stanja kao što je cerebralna paraliza mogu dovesti decu i tinejdžere u veći rizik od maltretiranja.

Podsećamo da deca i tinejdžeri sa cerebralnom paralizom mogu:

  • imati poteškoće u učenju, oštećenje vida, probleme sa sluhom, probleme sa govorom, probleme sa balavljenjem i probleme u ponašanju
  • imati potrebe da koriste proteze, štake ili invalidska kolica za kretanje
  • imati potrebe da im se pruži pomoć pri kretanju u razredu ili da dođu do stvari
  • imati potrebe za pomoćnim sredstvima za pisanje i govor
  • imati poteškoća da mirno sede i imaju nekontrolisane pokrete
  • imati poteškoća sa kontrolom bešike i creva i možda će morati često da koriste kupatilo
  • imati napade
  • mogu imati potrebe za radnom, fizikalnom i logopedskom terapijom tokom školskog dana

Učenicima sa cerebralnom paralizom će možda trebati malo više vremena da stignu sa časa na čas i da završe aktivnosti i zadatke.

Uverite se da je vaša učionica laka za kretanje i da nema prepreka.

Učenici sa cerebralnom paralizom će možda morati da propuste vreme za posete lekaru ili da vide izdvoje vreme kako bi uzeli lekove. Obavezno obratite posebnu pažnju na propuštena uputstva, zadatke i testiranje. U nekim slučajevima, organizovanje verbalnih odgovora u zadacima i testiranju može biti dobar način za merenje napretka učenja.

Strpljiva saradnja i redovna razmena informacija i iskustava, kao i konstantno prilagođavanje i fleksibilnost u pristupu između roditelja, predavača i zdravstvenih profesionalaca može predstavljati ključ u realizaciji uspešne školske godine.