Vesti

Međunarodni dan tolerancije 2023

  • Broj pregleda: 484
cerebralna-paraliza-srbija-meunarodni-dan-tolerancije-2023-01

Ovaj datum je od izuzetnog značaja i treba ga posebno obeležiti, jer je danas -  možda više nego ikada, svetu potrebno što više tolerancije.

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) ustanovila je Međunarodni dan tolerancije 1995. godine i od tada svaki 16. novembar je  dan koji sve na svetu podseća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas.

Tolerancija predstavlja prihvatanje različitosti i svest da svako ljudsko biće zaslužuje poštovanje. Tolerantna je svaka osoba koja se drži svojih uverenja ali i prihvata činjenicu da i drugi imaju pravo na svoje mišljenje, kao i pravo da bude ono što jesu. Tolerancija se uči, kao što moramo da naučimo i kako da mirno rešavamo sukobe i nesuglasice, jer su oni sastavni deo života svakoga od nas. Neophodno je  da gradimo kulturu mira, tolerancije i razumevanja, kao i da radimo na stvaranju otvorenog i tolerantnog društva koje uvažava različitost i svima pruža jednake šanse i mogućnosti.

 

U prilogu je Rečnik tolerancije, koji na slikovit način prikazuje svakodnevne pojmove i termine sa kojima se susrećemo, a njihova značenja nekad budu osnov za diskriminaciju. Rečnik je objavio Poverenik za zaštitu ravnopravnosti.