Aktivnosti

Jačanje kapaciteta – Društvo ze cerebralnu i dečiju paralizu Kraljevo

  • Broj pregleda: 306
cerebralna-paraliza-srbija-jaanje-kapaciteta-kraljevo-23-05-01

Društvo ze cerebralnu i dečiju paralizu Kraljevo osnovano je 1971. i okuplja 50 članova osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je u sklopu programskog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u RS u 2023. godini finansijski podržalo redovnu aktivnost Saveza za CDP Srbije – Jačanje kapaciteta organizacija članica. Tim povodom smo bili u Kraljevu u Društvu za cerebralnu i dečiju paralizu Kraljevo. Prošlo je pet godina od naše poslednje posete ovoj organizaciji i, na opšte zadovoljstvo svih, stvorili su se uslovi da ih opet obiđemo. U prostorijama Društva u Kraljevu, održan je sastanak na kom je, osim predstavnika  Saveza i Društva, bio i pomoćnik gradonačelnika za socijalnu zaštitu Marko Matović koji je bio vrlo otvoren za predloge koji se odnose na buduću saradnju i podršku Društvu. Matović je istakao da se u skorijoj budućnosti planira rekonstrukcija i proširenje prostorija u kom Društvo za CDP Kraljevo realizuje svoje aktivnosti i okuplja članstvo. Primetna je zainteresovanost gradske vlasti za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, kao i upućenost upravljačkog kadra u probleme sa kojima se susreću članovi Društva. Matović se složio da su izneti problemi realni i da su to problemi sa kojima se inače susreću osobe sa invaliditetom u celoj zemlji, a tiču se pristupačnosti, nemogućnosti ostvarivanja prava i  nepovoljnog socio – ekonomskog statusa.

Podsećamo, Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Kraljevo osnovano je 1971. i okuplja 50 članova osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom, ali aktivnostima koje realizuje okupljaju osobe različitih tipova invaliditeta. Prema podacima koje Savez poseduje, Društvo za CDP Kraljevo ima najveći broj članova u odnosu na ostale organizacije iz mreže kada su u pitanju korisnici invalidskih kolica.