Vesti

"PreOKRET"

  • Pregleda: 16

Budite deo "PreOKRET"-a!!! Pošaljite zanimljive tekstove, fotografije, ponudite ideje i predloge jer je u pripremi drugi dvobroj našeg časopisa koji izlazi u decembru 2017. godine.

Opširnije

Proglas

  • Pregleda: 40

POVODOM NEDELjE SOLIDARNOSTI SA OSOBAMA SA CEREBRALNOM I DEČIJOM PARALIZOM SRBIJE

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije je socijalno-humanitarna organizacija koja okuplja osobe sa invaliditetom, a pre svega osobe sa posledicama cerebralne i dečije paralize. Deluje kroz mrežu od 56 lokalnih organizacija na teritoriji Republike Srbije.
Savez za CDP Srbije koordiniše radom svojih Društava i realizuje niz aktivnosti koje se zasnivaju na multidisciplinarnom i multiresornom pristupu, uz puno uvažavanje načela ravnopravnosti, nediskriminacije, poštovanja i afirmacije ljudskih prava osoba sa invaliditetom, uz slogan "Ništa o nama bez nas".

Opširnije

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u 2016.

  • Pregleda: 390
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u 2016.

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 5. decembra 2016. godine u hotelu Bristol u organizaciji Savea za CDP Srbije je realizovana tribina pod nazivom "Unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i njihovih porodica kroz analizu važnih dokumenata kojima se reguliše njihov položaj".

Opširnije