Aktivnosti

Redovne programske aktivnosti Saveza za CDP Srbije

  • Pregleda: 183
CDP Brošure

Redovne programske aktivnosti Saveza za CDP Srbije i lokalnih partnera u 2018. godini podrazumevaju raznovrsne aktivnosti stručne službe Saveza za CDP Srbije i lokalnih partnera koje za cilj imaju kontinuirano unapređenje položaja osoba sa cerebralnom paralizom i njihovih porodica. Unapred planiranim ritmom se realizuju aktivnosti koje vode unapređenju, razvoju i očuvanju znanja, veština, kompetencija, sposobnosti članova, poput: radionica- edukativnih, kreativnih, radno- okupacionih, različitih tematskih tribina, okruglih stolova, konferencija, sportsko-rekreativnih aktivnosti.

Opširnije

Izložba u Jagodini

  • Pregleda: 298
Izložba u Jagodini 2018

Dana 23.05.2018. godine Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu iz Jagodine je , zajedno sa Udruženjem bubrežnih bolesnika i invalida grada Jagodine organizovalo zajedničku izložbu radova koji su nastali kao produkti ranije realizovanih radno- okupacionih i kreativnih radionica. Na izložbi koja je održana u zgradi stare opštine, na adresi: Ul. Vuka Karadžića br.2, gde se inače nalaze i prostorije organizacija su se mogli videti crteži članova, raznovrsni ukrasni predmeti napravljeni od recikliranih materijala, produkti narodne radinosti.

Opširnije

Letovanje 2017

  • Pregleda: 414
Pefkohori 2017

Grupa koja je letovala u organizaciji Saveza za CDP Srbije u Pefkohoriju, vratila se 24.-og septembra puna pozitivnih utisaka, odmorna i vedra. Pored lepog vremena koje ih je poslužilo, svi dele utisak da su letovanje proveli kao jedna velika porodica.

Opširnije

Susret u Kraljevu

  • Pregleda: 188
Susret u Kraljevu 2018

Dana 15.05.2018. organizovana je poseta Društvu za cerebralnu i dečiju paralizu Kralјevo od strane predstavnika stručne službe Saveza za CDP Srbije. Ova poseta predstavlja redovnu programsku aktivnost koje Savez za CDP Srbije realizuje tokom 2018. godine, a koje su podržane od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja- Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Susret je obuhvatio edukativnu radionicu o faktorima koji utiču na rad naših organizacija, kao i o modelima za unapređenje rada i razvijanja odnosa sa različitim akterima u lokalnoj zajednici, ali je ujedno predstavljao i mogućnost da zainteresovani prisutni članovi i predstavnici Društva za CDP Kraljevo razgovaraju sa predstavnicima stručne službe na različite teme koje su za njih od važnosti.

Opširnije