Aktivnosti

Javni rad u 2023. godini

  • Broj pregleda: 341
cerebralna-decija-paraliza-srbija-javni-rad-2023-02

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije svake angažuje osobe kroz javne radove.


U tom smislu smo, kao i svih prošlih godina, kroz Javne radove za osobe sa invaliditetom, radno angažovali tri osobe, na određeno, u trajanju od 4 meseca. Cilj mera aktivne politike zapošljavanja teže zapošljivih kategorija je unapređenja radnih sposobnosti, odnosno radno-socijalne integracije osoba sa invaliditetom na tržištu rada, kao i ostvarivanja određenog društvenog interesa. Sredstva za sprovođenje Javnog rada u ukupnom iznosu od 455.941,80 dinara su obezbeđena preko Nacionalne službe za zapošljavanje u saradnji sa Vladom Republike Srbije.