Aktivnosti

Jačanje kapaciteta - Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smederevo

  • Broj pregleda: 624
cerebralna-paraliza-srbija-smederevo-pomoc-licima-2311-02

Uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja - preko Programskog konkursa, realizovana je redovna programska aktivnost – jačanje kapaciteta članica.

Ovog puta, po planu je bio obilazak Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Smederevo. Društvo je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja je osnovana 11.04.1984 godine. Okuplja osobe sa posledicom cerebralne i dečije paralize i promoviše njihove potencijale, socijalni pristup invalidnosti i zagovara prava osoba sa invaliditetom, učestvuje u kreiranju i nadgledanju sprovođenja politika u oblasti invalidnosti, testira i predlaže nova rešenja, sprovodi licencirane usluge servisa i edukacija, organizuje klimatsko rehabilitacione oporavke i uspostavlja saradničke i partnerske odnose sa važnim socijalnim akterima na teritoriji Podunavskog okruga, kao i na nacionalnom i međunarodnom nivou.

 

Društvo je pružalac usluge Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva.

 

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva otpočelo je realizaciju projekta „Mens sana in korpore sano“ koji se sprovodi uz podršku Vlade Švajcarske u okviru programa „PRO – Lokalno upravaljanje za ljude i prirodu“. Partner na realizaciji projekta je Opšta bolnica „Sveti Luka“ Smederevo. Vrednost projekta „Mens sana in korpore sano“ je 12.960 USD, a period implementacije od 6. oktobra 2023 – 6.oktobra 2024. godine.

 

Program „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ zajednički sprovode agencije Ujedninjenih nacija u Srbiji – UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske Konfederacije. Program će direktno podržati 20 lokalnih organizacija civilnog društva u sprovođenju socijalno integrisanih projekata kojima se na lokalnom nivou rešavaju potrebe više od 6.000 građana i građanki iz ranjivih grupa.

Ideja o ovom projektu pojavila se za vreme pandemije virusa KOVID-19, jer je tada veliki broj  članova imao ozbiljne posledice koje su nastale usled ograničenog kretanja.

Projekat „Mens sana in korpore sano“ ima za cilj da se osobama sa invaliditetom omogući individualna fizikalna terapija kako bi se poboljšalo njihovo fizičko stanje i omogućilo im se da budu što samostalnije u kretanju i zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, a to će sve zajedno imati pozitivno delovanje i na psihičko zdravlje korisnika. Fizikalna terapija će biti potpuno besplatna za korisnike usluga.

 

Usluga je prevashodno namenjena deci, mladima i odraslima sa posledicama cerebralne paralize, ali i osobama obolelim od multiple skleroze i mišićne distrofije, pod uslovom da se kreću samostalno, uz podršku druge osobe ili uz pomoć hodalice, štapa ili štaka. Pored ovog uslova, korisnici moraju zadovoljiti i uslov da nemaju nikakva primanja ili da mesečna primanja ne prelaze 30.000 dinara. Prednost imaju osobe koje žive same ili u nekompletnim porodicama. Kada su u pitanju deca sa invaliditetom, kriterijum koji se tiče primanja nije biti od važnosti.