Aktivnosti

Tribina povodom međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 2023.

  • Broj pregleda: 684
cerebralna-paraliza-srbija-tribina-medjunarodni-dan-tolerancije-23-01

Generalna skupština UN je 1992. usvojila rezoluciju kojom je 3.decembar odredila kao datum na koji će se svake godine obeležavati Međunarodni dan osoba sa invaliditetom širom sveta.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom je samo jedan dan u međunarodnom kalendaru, ali simbolizuje akcije koje bi trebalo preduzimati svakodnevno kako bi se stvorile zajednice koje su raznolike i prihvatljive za sve ljude.

Republika Srbija se potpisivanjem Globalne agende održivog razvoja (Agenda 2030.) obavezala na poštovanje principa UN-a ,,ne izostaviti nikoga“. S tim u vezi, naša država je uradila smernice za uključivanje pomenutog principa u normativni okvir, odnosno, aktivno uključivanje društveno osetljivih grupa - naročito osoba sa invaliditetom u procese odlučivanja,izrade i praćenje primene zakonskih i strateških dokumenata. Cilj skupa je podizanje svesti o socijalnom uključivanju osoba sa invaliditetom, ali i ispunjavanje međunarodnih obaveza republike Srbije u sprovođenju Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom

Ovogodišnji moto Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom glasi: “Zajedničke akcije za očuvanje i dostizanje održivih razvojnih ciljeva za i sa osobama sa invaliditetom.”

Univerzalni izazovi i problemi  sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom

 

Diskriminacija: Diskriminacija osoba sa invaliditetom ostaje sveprisutan izazov u društvu. Ima različite oblike, od ograničenih mogućnosti zapošljavanja do nejednakog pristupa obrazovanju - što sve onemogućava inkluzivnost.

Pristupačnost: Pristup fizičkim prostorima, informacijama i tehnologiji često je nedovoljan, ostavljajući osobe sa invaliditetom u nepovoljnom položaju. Pristupačniji svet nije samo želja - već osnovno pravo.

Stigma: Stigmatizacija i pogrešna shvatanja o invaliditetu i dalje postoje što dovodi do socijalne isključenosti. Razbijanje ovih stigmi i negovanje pozitivnih narativa su ključni u stvaranju inkluzivnijeg okruženja.

Promovisanje inkluzivnosti

Zakonodavstvo: Osnova za promovisanje inkluzivnosti leži u snažnom zakonodavstvu i politikama koje štite prava osoba sa invaliditetom. Ovi zakoni treba da se pozabave diskriminacijom, obezbede pristupačnost i zalažu se za inkluzivnost u oblastima kao što su obrazovanje i zapošljavanje.

Inkluzivno obrazovanje: Sistemi inkluzivnog obrazovanja koji zadovoljavaju različite potrebe učenika su najvažniji. Ovi sistemi pomažu u rušenju barijera i promovišu empatiju i razumevanje od malih nogu.

Inkluzivno zapošljavanje: Podsticanje preduzeća da stvore inkluzivna radna mesta i inkluzivne prakse zapošljavanja je od suštinskog značaja. Osobe sa invaliditetom donose jedinstvene veštine i perspektive radnoj snazi obogaćujući radna mesta.

Inicijative za pristupačnost: Učiniti javne prostore, prevoz i digitalne platforme pristupačnijim je ključno. Jednostavne modifikacije, kao što su rampe i veb stranice prilagođene čitaču ekrana, mogu imati značajan uticaj.

Podizanje svesti: Događaji, kampanje i obrazovni programi igraju ključnu ulogu u podizanju svesti o pitanjima invalidnosti i promovisanju inkluzivnosti. Znanje je moćno oruđe za promenu, i što više ljudi znaju, to više mogu da podrže promene.

 

Ove godine, Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije je, povodom Međunarodnog dana osoba invaliditetom, organizovao tribinu “Ostvarivanje prava iz penzijsko invalidskog osiguranja i socijalne zaštite i medicinsko veštačenje”. 

Učesnici tribine su bili:

  • Dr Milan Avakumović, PIO – Sektor za medicinsko veštačenje
  • Tatjana Milić Mandić, NSZR – Odsek za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI, 
  • Jasmina Vuković , MINRZS – Sektor za socijalnu zaštitu. 

Teme koje su obrađene u toku tribine su: 

veštačenja po zahtevima korisnika prava Centra za socijalni rad;
veštačenja po zahtevima za utvrđivanje procenta telesnog oštećenja za potrebe uvoza vozila u skladu sa Carinskim zakonom;

veštačenja procene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom za potrebe Nacionalne službe za zapošljavanje. 

Tribina je bila interaktivna i slušaoci su imali brojna pitanja na koja su učesnici detaljno odgovarali produživši trajanje tribine mimo planiranog vremenskog okvira.

Tribina je održana uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja republike Srbije – Sektor za osobe sa invaliditetom, preko Programskog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u republici Srbiji u 2023.