Aktivnosti

U jubilarnom novembru nekoliko donacija po Srbiji

  • Broj pregleda: 770
cerebralna-paraliza-srbija-dom-kolevka-petka-23-12-02

Ovaj novembar je bio drugačiji od ostalih jer je to mesec u kom je, pre nekoliko decenija, Savez osnovan.

Tim povodom, Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije je intenzivirao podršku osobama sa cerebralnom i dečijom paralizom. Savez preko svoje mreže, koju čine pedeset dve (52) organizacije na teritoriji republike Srbije, okuplja više od 5000 osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom. Postoje osobe sa cerebralnom i dečijom paralizom koje iz objektivnih razloga nisu u članstvu ali to nikada nije bio razlog da ih pomoć i podrška Saveza zaobiđe. Vođeni tim stavom, u proteklom mesecu smo se informisali o štićenicima domova i ustanova za trajni smeštaj koji imaju cerebralnu i dečiju paralizu, kao i o tome šta im je najneophodnije. Iako su sve te ustanove u sistemu socijalne zaštite - podrška uvek dobro dođe.Tako je bilo i ovaj put. 

Zahvaljujući donaciji Mozzart fondacije, Savez za cerebralnu i dečiju paralizu obezbedio je stolice za kupanje za decu sa cerebralnom paralizom i tri (3) je usmerio na Dom za decu ometenu u razvoju “Kolevka” u Subotici, koji među svojim štićenicima ima i decu sa cerebralnom paralizom. 

Druga ustanova kojoj je bila neophodna naša pomoć je Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju jer deca sa cerebralnom paralizom iz cele Srbije dolaze ovde na rehabilitaciju i preglede u pratnji roditelja/staratelja gde provode u kontinuitetu dvadeset jedan (21) dan. Ovoj ustanovi smo donirali osam (8) stolica za kupanje za decu sa cerebralnom paralizom i na taj način dali mali doprinos olakšanom održavanju lične higijene kod najmlađih pacijenata sa cerebralnom paralizom. 

Ustanova čiji smo rad takođe podržali donacijom obezbeđenom od strane kompanije DM, u vidu sredstava za održavanje lične higijene i higijene prostora, je Dom za smeštaj teško ometenih ženskih osoba pri Manastiru Sveta Petka kod Paraćina. Ovaj Dom brine o osamdeset osam (88) štićenica među kojima je veliki broj osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom, nepokretnih i potpuno zavisnih od pomoći i nege drugih lica.

Aktivnosti ovog tipa određene su Statutom Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije u članu koji  se odnosi na oblast ostvarivanja ciljeva u kom se kaže da Savez uspostavlja saradnju sa ustanovama koje se neposredno bave lečenjem,rehabilitacijom, obrazovanjem i zapošljavanjem osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom, kao i da podstiče inicijative i pomaže razvoj svih oblika uzajamne pomoći,organizuje i konkretne oblike saradnje i zajedničke akcije.