Aktivnosti

Godišnja Skupština Saveza za CDP Srbije

  • Broj pregleda: 1840
Godišnja Skupština Saveza za CDP Srbije 2017

19. maja 2017.u hotelu "Bristol", u Beogradu, održana je redovna godišnja Skupština Saveza, kojoj je od 56 organizacija članica, prisustvovalo 44 organizacija iz cele Srbije.

Godišnja Skupština Saveza za CDP Srbije 2017
Godišnja Skupština Saveza za CDP Srbije 2017

Na Skupštini su usvojeni izveštaji: Izveštaj o radu Saveza u 2016. godini, Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza, Zapisnik Nadzornog odbora kao i plan rada Saveza u 2017. godini.

Godišnja Skupština Saveza za CDP Srbije 2017
Godišnja Skupština Saveza za CDP Srbije 2017