Vesti

Međunarodni dan deteta

  • Broj pregleda: 509
cerebralna-paraliza-srbija-medjunarodni-dan-deteta-22-01

Danas, 1.juna, širom sveta se održavaju manifestacije povodom Međunarodnog dana deteta.

Dan deteta je ustanovljen 1954.godine od strane Generalne Skupštine Ujedinjenih Nacija. Ovaj datum je veoma značajan jer ističe koliko su deca bitna i neizostavna karika svakog društvenog sloja.

Prvobitan naziv bio je Međunarodni dan zaštite dece. Uzimajući u obzir veliki porast broja dece sa smetnjama u razvoju, kao i porast broja dece sa hroničnim obolenjima, doneta je odluka u okviru UN da ovaj datum treba da bude posvećen zajedništvu, uključenosti, sprečavanju diskriminacije zasnovane na nacionalnoj, verskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Srodno obeležavanje imamo i 20. novembra, kada se slavi i Svetski dan dece koji za cilj imaju skretanje pažnje na dečija prava i njihovo poštovanje.

Međunarodni dan deteta ističe važnost odnosa društva prema deci, ali ukazuje i na postojeće probleme sa kojima se deca danas suočavaju. Uobičajeno je da se na ovaj dan govori o pravima dece i njihovoj dobrobiti, ali i da se organizuju brojna dešavanja namenjena deci, sa posebnim osvrtom na pravo života u miru, pravo na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i skladan razvoj. 

Dečija prava, koja su utvrđena Konvencijom o pravima deteta (UN, 1989.), izdvojila su  osnovna načela na kojim počiva ova konvencija, a to su:

  • Pravo na život, opstanak i razvoj
  • Pravo na participaciju
  • Najbolji interes deteta
  • Pravo na nediskriminaciju

Dečija prava su vrlo često ugrožena kada su u pitanju deca sa smetnjama u razvoju. Kada govorimo o potrebama, one su iste za svu decu. Jedina, ali vrlo bitna razlika je u načinu njihovog zadovoljavanja. Deca sa cerebralnom paralizom imaju identične potrebe kao i druga deca – egzistencionalne potrebe vezane za opstanak pojedinca i vrste, potrebe za sigurnošću, potrebe za prihvatanjem, priznanjem, samopoštovanjem i ljubavlju, saznajne potrebe , estetske potrebe, potrebe za razvojem očuvanih sposobnosti. Način zadovoljenja potreba kod dece sa cerebralnom paralizom je znatno složeniji i teži.

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije pruža kontinuiranu podršku svojim članicama – organizacijama širom Srbije u uspostavljanju usluga i realizovanju programa namenjenih deci sa cerebralnom paralizom, i njihovim porodicama, kako bi se unapredila socijalna uključenost i prevenirala institucionalizacija. Poslednjih godina primetan je povećan broj dece kojima je dijagnostikovana cerebralna paraliza. Članice Saveza za CDP Srbije imaju važnu ulogu u promovisanju važnosti Međunarodnog dana deteta tokom aktivnosti svojih organizacija koje rade na ostvarivanju dečijih prava kroz stvaranje teorije, ali i prakse koji će izgraditi bolji svet za decu.