Vesti

Parking mesta za osobe sa invaliditetom u krugu UKCS

  • Broj pregleda: 85
scdps-inicijativa-vise-parking-mesta-za-osi-u-ukcs-spiks-noiss-2022-01

U krugu Kliničkog centra Srbije nema dovoljno parking mesta za osobe sa invaliditetom.

U četvrtak, 14.07.2022. godine, u prostorijama Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije, održan je sastanak povodom inicijative za obeležavanje parking mesta za osobe sa invaliditetom, u krugu Kliničkog centra Srbije, kao i u novoizgrađenoj garaži “Resavska”, koja se nalazi u neopsrednom okruženju zgrade Kliničkog centra Srbije. Sastanku je prisustvovala izvršna direktorka NOOIS-a, predsednik i sekretar Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije i predstavnici Saveza za CDP Srbije.

Na sastanku je iznet niz problema sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u situacijama u kojima su prinuđeni da koriste usluge UKCS. Postojećih parking mesta za osobe sa invaliditetom u krugu UKCS nema dovoljno i ona koja postoje su veoma udaljena od pojedinih klinika, pa u tom slučaju i nemaju smisao. Takođe, novoizgrađena garaža ne pruža adekvatno rešenje za osobe sa invaliditetom jer su cene sata parkiranja previsoke, a ako se uzme u obzir da OSI prilikom odlaska u UKCS provedu i po nekoliko sati na pregledima, troškovi parkiranja su previsoki. 

Prisutni su saglasni oko pokretanja inicijative i neophodnosti obeležavanja parking mesta za osobe sa invaliditetom u krugu UKCS, kao i povlastica prilikom parkiranja u garaži “Resavska”, a sve u skladu sa pravima osoba sa invaliditetom koja su im Zakonom zagarantovana.

Ovo je tema i problem koji će se rešavati na nivou NOOIS-a jer se tiče svih osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.  

 

Pravni osnov:

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (”Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 US odluka, 55/14, 96/2015 i 9/2016 odluka US)
Pravilnik o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima („Službeni glasnik RS“, br. 2/2016 i 19/2016) 

Odluka o javnim parkiralištima (”Službeni list grada Beograda”, br. 12/10 prečišćeni tekst, 37/11, 42/11-ispravka 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/2016 i 36/2017)

Rešenja o opštim parkiralištima (”Službeni list grada Beograda”, br. 44/09, 2/10, 9/10, 29/10, 45/11, 36/13, 11/14, 76/14, 3/15 i 23/15, 2/2016, 78/2016, 91/2017, 5/2018).