Vesti

"PreOKRET"

  • Pregleda: 1622

Budite deo "PreOKRET"-a!!! Pošaljite zanimljive tekstove, fotografije, ponudite ideje i predloge jer je u pripremi naš časopis koji izlazi dva puta godišnje.

Opširnije

Proglas

  • Pregleda: 1381

POVODOM NEDELjE SOLIDARNOSTI SA OSOBAMA SA CEREBRALNOM I DEČIJOM PARALIZOM SRBIJE

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije je socijalno-humanitarna organizacija koja okuplja osobe sa invaliditetom, a pre svega osobe sa posledicama cerebralne i dečije paralize. Deluje kroz mrežu od 56 lokalnih organizacija na teritoriji Republike Srbije.
Savez za CDP Srbije koordiniše radom svojih Društava i realizuje niz aktivnosti koje se zasnivaju na multidisciplinarnom i multiresornom pristupu, uz puno uvažavanje načela ravnopravnosti, nediskriminacije, poštovanja i afirmacije ljudskih prava osoba sa invaliditetom, uz slogan "Ništa o nama bez nas".

Opširnije